Sla navigatie over

Betere bescherming telecomklanten bij betwisting factuur

Alexander De Croo: “Bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie kwamen steeds meer klachten binnen van abonnees die foute bedragen aantroffen op hun telecomfactuur, onder meer voor betaalsms’en of betalingen via apps. De Ombudsdienst wees er ook op dat abonnees onder druk werden gezet om betwiste bedragen toch te betalen door te dreigen met het onderbreken van de volledige dienstverlening. Met deze nieuwe regels zorgen we voor een betere bescherming van de telecomconsument.”

De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • De eerste schriftelijke herinnering in geval van niet-betaling moet gratis zijn, volgende herinneringen mogen maximum 10 euro kosten.
  • Voorafgaand aan een onderbreking van het contract moet de abonnee minstens één schriftelijke herinnering hebben ontvangen. Alleen het informeren via mail of sms volstaat niet.
  • Tijdens onderbreking van de dienstverlening zijn telecomoperatoren verplicht om aan abonnees een minimumdienst voor telefonie en internet aan te bieden.
  • Aangerekende rentevoeten voor verwijlinteresten mogen niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoeten.
  • De kost voor reactivering mag maximaal 30 euro bedragen.
  • Wanneer een operator de nieuwe regels niet naleeft vervallen alle aangerekende kosten en interesten voor de abonnee en heeft die ook recht op een kosteloze reactivering van de dienst.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder