Sla navigatie over

Betere bescherming voor bedrijfsgeheimen innovatieve bedrijven

Het Europees Parlement keurde net het akkoord goed over de bescherming van bedrijfsgeheimen. "Dit is een goede zaak voor innovatieve bedrijven", zegt Philippe De Backer, die voor de Europese liberale fractie mee aan dit dossier heeft gewerkt. "Amper 10 lidstaten hebben hierover vandaag wetgeving. Ook in België is er nog geen regeling uitgewerkt.  Doel is vooral om industriële spionage en cybercrime tegen te gaan, zodat bedrijven beter beschermd zijn. Ook wordt een juridisch vacuüm ingevuld en komen er duidelijke richtlijnen over hoe rechtszaken moeten verlopen wanneer er toch een probleem is."

Er komt een concrete definitie over wat een bedrijfsgeheim nu precies is, een bepaling over wanneer beschermende maatregelen kunnen genomen worden en de vraag wordt ingevuld wie toegang heeft tot gevoelige informatie tijdens de rechtsgang. "Ik ben tevreden dat we een goede balans gevonden hebben tussen het beschermen van geheimen, het recht op informatie, persvrijheid, vrije meningsuiting en de mobiliteit van werknemers", zegt De Backer. "We verwijzen daarvoor zelfs naar het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, een amendement dat ik zelf heb ingediend. Dat is alvast een eerste stap voor een bescherming van klokkenluiders zoals die van de Panama Papers. De Europese liberalen pleiten zelfs voor een nog ruimere bescherming", aldus De Backer.

Het Europees Parlement vult met deze richtlijn een lacune in de wetgeving. "Grote multinationals hebben namelijk dure advocaten om hun intellectuele eigendommen te beschermen, wat bij kleine, innovatieve bedrijven en start-ups vaak veel moeilijker is. Deze wetgeving wil net die kleine bedrijven beschermen door het hen makkelijker te maken om diefstal van intellectuele eigendom tegen te gaan. Ook is er vanaf nu eindelijk duidelijkheid, zowel voor bedrijven als onderzoekers die illegale praktijken aan de kaak willen stellen", besluit De Backer.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder