Sla navigatie over

Betere match tussen vacatures en werkzoekenden

In de EU zijn naast grensarbeiders slechts 7,5 miljoen werknemers (3.1% van de actieve beroepsbevolking) actief in een andere lidstaat, tien keer minder dan in de VS. Europa wil die arbeidsmobiliteit nu opkrikken door de databank van EURES, de Europese VDAB, uit te breiden en te moderniseren.  "Er is nood aan gekwalificeerd personeel in de EU, maar de vacatures raken niet ingevuld. Tegelijkertijd heerst er grote werkloosheid in de EU. Die mismatch kan verholpen worden door een gebruiksvriendelijke databank met actuele en relevante informatie die vacatures vanuit de hele EU oplijst", legt De Backer uit. "De databank is een handig instrument om de werkloosheid  in de EU te bestrijden, maar is vandaag verouderd. Door de modernisering zullen een groter aantal vacatures en cv’s beschikbaar zijn en zullen ook bijvoorbeeld stages opgenomen worden in de databank", legt Vautmans uit. De update van de databank zou er zo snel mogelijk moeten zijn. 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder