Sla navigatie over

‘Betere toekomst geven aan onze kinderen’

Elk kind is gelijk dus krijgt elk kind eenzelfde basiskinderbijslag: 160 euro per maand. Een eerste kind krijgt zo fors meer dan vandaag. Het systeem is ook singleproof: de toeslagen voor gezinnen die maximum 29.000 of 60.000 euro verdienen, zorgen ervoor dat het armoederisico bij alleenstaande ouders daalt. We geven extra kindergeld voor kleuters die ingeschreven zijn op school, nl. 150 euro in de eerste en nog eens 150 euro in de tweede kleuterklas. ‘Zo stimuleren we mensen om hun kinderen een zo groot mogelijke startkans te geven, want snel in de kleuterklas is snel bij de les’, aldus viceminister-president Bart Tommelein.

Het secundair onderwijs wordt grondig hervormd. Belangrijk voor Open Vld is dat ouders en leerlingen bij een B-attest de vrije keuze behouden om het jaar over te doen in plaats van van richting te veranderen. In het lager onderwijs versterken we vanaf het eerste leerjaar het onderwijs in andere talen. Bart Tommelein: ‘Hoe jonger je een extra taal leert, hoe beter. In een globaliserende wereld willen we kinderen zo snel mogelijk in contact brengen met andere talen.’ De taallessen vervroegen we daarom van het vijfde naar het derde leerjaar. En ook reeds in het eerste leerjaar stimuleren we de initiatie van Frans, Engels en Duits.

Ten slotte bouwen we de provincies af: we halveren het aantal raadsleden en verminderen het aantal gedeputeerden met een derde. Alle persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, jeugd, onderwijs,…) gaan naar de gemeenten of naar Vlaanderen. ‘We maken onze overheid op die manier slanker én efficiënter’ aldus de minister.

‘Dit akkoord is een sterk staaltje teamwork dat aantoont dat deze Vlaamse regering er staat. Samen geven een betere toekomst aan onze kinderen’ besluit Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder