Sla navigatie over

Betrek patiënten bij hun zorg, met een medische app.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Iedereen begrijpt waarom een app een nuttig hulpmiddel kan zijn in de zorg voor de patiënt. Maar een app alleen maakt het verschil niet. Het gebruik ervan moet passen in een brede zorgaanpak, uitgetekend door onze zorgverleners. Dat hebben de pilootprojecten ook duidelijk bevestigd.”
 
Teamwork makes the dreamwork: 
 
Een opmerkelijke bevinding uit de finale evaluatie van de pilootprojecten, is dat projecten die iedereen betrekken, gaande van patiënten en zorgverleners tot het management en industriële partners, steevast als winnaars uit de bus komen. “Een geolied team is nu eenmaal cruciaal voor succes”, aldus Maggie De Block.
 
Positieve- en aandachtspunten:
 
De eindevaluatie legde verschillende sterke- en aandachtspunten bloot. De grootste troef van medische apps is dat ze voor de patiënten en zorgverleners heel wat extra comfort kunnen bieden. Een belangrijke voorwaarde is dat de apps veilig en gebruiksvriendelijk zijn. Het is ook cruciaal voor sommige applicaties dat ze met andere e-toepassingen in de zorg kunnen communiceren, denk bijvoorbeeld aan het elektronische patiëntendossier. Een ander belangrijk voordeel is de hoge mate aan betrokkenheid bij de patiënt. Patiënten die een app gebruiken, volgen hun behandeling vaak beter op en voelen zich ook veiliger en beter ondersteund, omdat een zorgprofessional vanop een afstand een oogje in het zeil houdt. 
 
Een scala aan voordelen:
 
Medische apps brengen ook een scala aan belangrijke gezondheidseconomische voordelen met zich mee. Zo nam het aantal ongeplande consultaties bij de gebruikers af, ging het aantal ligdagen in het ziekenhuis naar omlaag, kon de medicatie beter afgestemd worden op de noden van de patiënt, verminderde het aantal complicaties,... Het potentieel van medische apps blijkt ontzettend groot! De evaluatie had als doel om te kijken welke omkadering er nodig is om medische apps succesvol te implementeren in de gezondheidszorg.
 
Zorgverlener cruciaal:
 
Tijdens de proefperiode werden 2 projecten door de zorgverleners on hold gezet omdat de patiënten mogelijk een risico liepen, zo kon één van de zorgverleners bijvoorbeeld niet zien voor welke patiënt een alarm binnenliep. Zorgverleners zijn dan ook cruciaal om het gebruik van technologie in de zorg in goede banen te leiden.
 
Evaluatie en terugbetaling:
 
“De pilootprojecten hebben gedaan wat ze moesten: Overheid, zorgverleners en de industrie hebben lessen kunnen leren in de praktijk. Met die bagage zullen we het regelgevend kader nu verder uittekenen, zodat mobile health een officiële plaats kan krijgen in onze gezondheidszorg", stelt een optimistische Maggie De Block.
 
Deze legislatuur nog zal een financiering op maat worden uitgewerkt voor medische apps die een gezondheidseconomische winst opleveren. De terugbetaling zal gestoeld zijn op een uitvoerige evaluatie van de apps, waaraan men op dit ogenblik hard aan het werken is. Een nog op te richten vzw, met vertegenwoordigers van de overheid, zorgverleners en industrie, zal instaan voor de uiteindelijke evaluatie van mobiele gezondheidstoepassingen. 
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder