Sla navigatie over

“Bij hervorming lerarenopleiding moet kwaliteit voorop staan”

De komende jaren is er nood aan heel wat nieuwe leerkrachten. Om mensen aan te moedigen voor de klas te gaan staan wordt er momenteel onderhandeld over een nieuw loopbaanpact. Dat moet bet beroep van leerkracht aantrekkelijker maken.

Sterke opleiding is cruciaal

Daarnaast buigt een werkgroep zich ook over de hervorming van de lerarenopleiding. “Een sterke opleiding is cruciaal,” zegt Ann Brusseel. “Het lerarenberoep is niet alleen het mooiste beroep, het is ook één van de moeilijkste. Toekomstige leerkrachten moeten daarom goed opgeleid worden.”

Uit een uitgelekte nota zou blijken dat men wil snoeien in de lerarenopleidingen georganiseerd door de Centra voor Volwassenenonderwijs. Dat blijkt echter voorbarig. In antwoord op een vraag van Ann Brusseel in het Vlaams Parlement benadrukte de minister dat er nog geen beslissingen zijn genomen. “De minister beloofde om tegen het einde van het jaar met een conceptnota te komen. Pas daarin zullen keuzes worden gemaakt,” zegt Brusseel, die uitkijkt naar de conceptnota.

Degelijke opleiding, waar je ze ook volgt

Vandaag worden er op 51 plaatsen in Vlaanderen lerarenopleidingen gegeven. "Die werden recent doorgelicht en het is belangrijk dat we de conclusies van die doorlichting respecteren. We moeten zorgen dat men overal een degelijke opleiding krijgt, onafhankelijk van waar je die volgt. Enkel zo geven we de garantie aan de toekomstige leerkrachten dat ze goede leerkrachten zullen zijn en niet – zoals het vandaag teveel het geval is – binnen 5 jaar moedeloos uit het beroep stappen.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder