Sla navigatie over

Bijberoep beperken in tijd ? Ik dacht het niet.

"Het statuut is er voor mensen die enerzijds willen proeven van het ondernemerschap, maar even goed voor mensen die een zeker inkomen willen. Niet iedereen wil van een ondernemerschap in bijberoep evolueren naar een hoofdberoep en dat hoeft ook niet," zegt Vanwesenbeeck.

Zelfstandigen in bijberoep zijn heel belangrijk voor het ondernemerschap. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) blijkt dat er de laatste vijf jaar 10 procent bijberoepers zijn bijgekomen. Er zijn in ons land 260.000 zelfstandigen in bijberoep, dat is zonder de 105.000 gepensioneerden mee te rekenen.

"Er mag echter nog gesleuteld worden aan het sociaal statuut van de zelfstandige in bijroep," zegt Vanwesenbeeck. "Zelfstandigen in bijberoep betalen wel sociale bijdragen, maar bouwen hiervoor geen sociale rechten op. Dat is oneerlijk.”

Een beperking in tijd voor dit statuut, zoals NVA-parlemenstlid Greet Remen voorstelt, is voor Vanwesenbeeck totaal niet aan de orde. "Niet elke zelfstandige in bijberoep heeft de intentie om ooit naar voltijds ondernemerschap te evolueren. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld alleenstaande moeders, die de stap hebben teruggezet vanuit een voltijds ondernemerschap naar een bijberoep. Ze willen de job waarvoor ze zijn opgeleid verder uitoefenen maar willen terug kunnen vallen op een vast inkomen. Ik zie niet in waarom er dan een beperking in tijd gezet moet worden. Het argument dat er oneerlijke concurrentie is, is misplaatst. Er is echter wél een vorm van discriminatie."

De bijberoepers betalen immers wel sociale bijdragen, maar bouwen daar mee geen sociale rechten op. "Dat is een pertinente discriminatie," zegt Vanwesenbeeck, Vlaams parlementslid en ondernemer. "In plaats van allerlei beperkingen op te leggen zoals een tijdslimiet, is het beter alle vormen van discriminatie rond sociale rechten weg te werken bij de verschillende statuten en te evolueren naar één sociaal eenheidsstatuut. Dat zou pas het ondernemerschap stimuleren. De tijd van het hokjesdenken is al lang achterhaald."

Het parlementslid pleit daarom om te streven naar één sociaal eenheidsstatuut, waar de burger voor dezelfde activiteit dezelfde lasten en lusten draagt.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder