Sla navigatie over

Bijklussen in deeleconomie aan eenvoudig en transparant tarief van 10%

Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo is tevreden dat de regering groen licht heeft gegeven voor deze nieuwe regeling. “De deeleconomie is een realiteit en heeft een enorm groeipotentieel. Bovendien beantwoordt dit aan een vraag van de consument. Met deze lichte en transparante regeling halen we een heleboel activiteiten uit de grijze zone terwijl ze toch aantrekkelijk genoeg blijven. Tegelijk ondersteunt het mensen die willen proeven van ondernemerschap. Dat is een goede zaak. Ons land en onze economie hebben nood aan innovatie. Dat is en blijft de motor van groei en tewerkstelling."
 
Personen die jaarlijks niet meer dan 5.000 euro bruto verdienen in het kader van de deeleconomie, zullen via de nieuwe regeling onderworpen worden aan een eenmalige bronheffing van 20%, nadat er is rekening gehouden met een kostenforfait van 50%. Met andere woorden, iemand die op jaarbasis 4.000 euro bruto verwerft in het kader van de deeleconomie, zal hierop 400 euro belastingen verschuldigd zijn (zijnde 20% van de helft van 4.000 euro). Netto houdt de persoon in dit voorbeeld dus 300 euro extra over op maandbasis.
 
Transparant en eenvoudig 
 
Bovendien is gekozen voor een transparant en eenvoudig systeem dat de administratieve verplichtingen tot een minimum herleid. Zo zullen bijvoorbeeld de digitale platformen zelf de bronheffing moeten inhouden en deze doorstorten aan de fiscus, samen met de nodige fiscale gegevens. Wie onder de drempel van 5.000 euro blijft, zal zich ook niet moeten aansluiten als zelfstandige. Dit wil zeggen dat geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. 
 
Personen die minder dan 5.000 euro bruto verdienen in het kader van de deeleconomie, zullen zich ook niet moeten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Men zal ook geen BTW-nummer moeten hebben (en dus ook geen BTW moeten aanrekenen) evenals ook geen klantenlijst moeten bijhouden.
 
Wanneer men op een gegeven moment meer en meer wordt bevraagd en meer begint te verdienen dan de drempel van 5.000 euro, dan is het belangrijk dat men een volgende stap zet in de professionalisering. Men zal dan immers niet meer onder het toepassingsgebied van de hierboven beschreven voordelige regeling vallen. De volgende stap in de professionalisering is dat men zelfstandige in bijberoep of zelfs zelfstandige in hoofdberoep wordt.

Voorop in Europa
 
Met deze beslissing lanceert België zich als één van de voortrekkers van de peer-to-peer economie in Europa. Tot nu toe liep het Verenigd Koninkrijk voorop in het stimuleren van de deeleconomie. Vorige maand lanceerde de Britse minister van Financiën bijvoorbeeld een belastingvrijstelling tot 2.500 euro voor inkomsten uit de deeleconomie. België gaat nu een stap verder.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder