Sla navigatie over

Binnenkort hoorzitting met bisschop De Kesel in opvolgingscommissie Seksueel Misbruik

Carina Van Cauter had de commissievoorzitter vorige week verzocht om zo’n hoorzitting te organiseren nadat bekend was geraakt dat de Brugse bisschop De Kesel een priester die in 2008 een minderjarige aanrandde, opnieuw wilde benoemen tot pastoor in Middelkerke.

De commissie nodigt binnenkort de betrokken bisschop De Kesel, de vicaris voor de pastorale werking in het Brugse bisdom en bisschoppen Bonny en Harpigny uit in de opvolgingscommissie voor een hoorzitting. Die laatste twee waken over de algemene beleidslijnen binnen de Kerk.

Van Cauter: “De intentie om de veroordeelde priester als tuchtsanctie te verplaatsen naar een andere parochie druist in tegen het rapport van de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik uit 2011. De Kerk heeft zich daarin geëngageerd zich niet langer te beroepen op zulke maatregel waardoor veroordeelde priesters opnieuw in contact zouden kunnen komen met kinderen. De Kerk heeft bijzondere inspanningen geleverd om slachtoffers alsnog te erkennen en te vergoeden. Deze inspanningen dreigen nu overschaduwd te worden door nieuwe negatieve berichten. Daarom moet de Kerk de kans krijgen een en ander te verduidelijken. Het is dus de bedoeling om tijdens de hoorzitting te luisteren naar de bisschoppen en de vicaris en na te gaan of zij zich aan de afgesproken beleidslijn gehouden hebben. Op die manier vervult de opvolgingscommissie de haar toevertrouwde opdracht.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder