Sla navigatie over

“Blij met steun voor versterking van doelgroepkorting voor 55 plussers”

In antwoord op de vraag van premier Michel om een arbeidsdeal te sluiten om de het hoge aantal openstaande vacatures beter ingevuld te krijgen, stelde Open Vld onlangs voor om de Vlaamse doelgroepkorting voor 55-plussers te versterken. “Ons voorstel krijgt meer en meer bijval. Ook CD&V schaart er zich vandaag achter,” zeggen de Vlaamse parlementsleden Daniëlle Vanwesenbeeck en Emmily Talpe. Ze roepen daarom Vlaams minister van Economie en Werk, Philippe Muyters, op om snel werk te maken van meer jobkansen voor ouderen

Vorige week pleitten de liberale parlementsleden in een opiniestuk in de krant De Tijd voor een versterking van de doelgroepkorting voor 55 plussers. “Onze arbeidsmarkt staat in brand, het aantal vacatures piekt en tegelijk hebben we nog steeds een te lage werkzaamheidsgraad voor 55 plussers. Werkgevers aarzelen om hen in te dienst te nemen omwille van de hoge loonkost. De doelgroepkorting voor 55 plussers die inmiddels werd doorgevoerd is een goede aanzet geweest, maar moet dringend worden versterkt”, zegt Emmily Talpe.

Budgetverschuiving

De middelen voor die versterking moeten komen door een verschuiving van bedrijfssubsidies naar doelgroepkortingen. “We stellen voor om een efficiëntieoefening te maken binnen het beleidsdomein Economie, dat eveneens tot de bevoegdheid van minister Muyters behoort”, zegt Daniëlle Vanwesenbeeck. “Uit meerdere van mijn parlementaire vragen is immers gebleken dat het budget voor bedrijfssubsidies de afgelopen jaren gevoelig is toegenomen, maar dat het vooral de grotere ondernemingen zijn die daarvan de vruchten konden plukken. Bovendien kan de vraag gesteld naar de strikte noodzakelijkheid en efficiëntie van een aantal subsidies.”

Efficiëntieoefening

Talpe en Vanwesenbeeck stellen dus voor om het geld minstens gedeeltelijk te verschuiven van subsidies aan bedrijven naar lastenverlagingen voor werkgevers die oudere werkzoekenden in dienst nemen.

“We krijgen vandaag de uitdrukkelijke steun van CD&V voor ons voorstel,” zeggen Talpe en Vanwesenenbeeck. In de krant De Tijd stelt CD&V voor om doelgroepkorting te verdubbelen voor werkgevers die 55 plussers aanwerven en de regeling uit te breiden tot de social profitsector. “Het is algemeen bekend dat werkgevers aarzelen om oudere werkzoekenden in dienst te nemen, gelet op de hoge loonkost. Nochtans kan onze economie de kennis en ervaring van veel oudere werkzoekenden vandaag goed gebruiken. We vragen daarom aan de minister om werk te maken van een sterkere doelgroepkorting voor die mensen,” besluiten Talpe en Vanwesenbeeck.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder