Sla navigatie over

Boekenvak bloeit en zal blijven bloeien

Bij de invoering van de gereglementeerde boekenprijs, op vraag van de boekensector, was afgesproken dat er een nulmeting zou plaatsvinden over de boekenverkoop in Vlaanderen. Die meting maakt het mogelijk de invoering van die nieuwe regeling te evalueren. 

De gereglementeerde boekenprijs houdt in dat een Vlaamse uitgever of invoerder de prijs van een (papieren of digitaal) boek vastlegt en dat de boekverkopers die gedurende een periode van zes maanden na de verschijningsdatum moeten respecteren, op een maximale korting van tien procent na. Andere kortingen zijn ook mogelijk, maar aan bepaalde voorwaarden verbonden.

De GfK-studie levert alleszins een indrukwekkend plaatje op van het boekenvak in Vlaanderen en in Brussel, voor wat betreft de niet-Franstalige boekenverkoop. In 2016 waren er 253.416 verschillende titel waarvan er minstens één exemplaar is verkocht. Deze titels vertegenwoordigen 14,41 miljoen boeken en e-books, voor een totale waarde van € 188,55 miljoen. Vorig jaar kostte een boek dus gemiddeld 13 euro en werden er van elke titel gemiddeld 57 stuks verkocht, voor een omzet van 744 euro.

Iets meer dan de helft van die massale boekenverkoop betreft zogenaamde literair-culturele titels, dus literaire fictie- en non-fictietitels en kindertitels. Binnen dit segment van literair-culturele titels bedraagt het aandeel kinderboeken 28 procent, dat echter wel goed is voor 47% van de afzet. 

Van de boeken waarvan in Vlaanderen en Brussel minstens één exemplaar is verkocht, is 42% Nederlandstalig. Als je naar die meer dan 106.000 Nederlandstalige titels kijkt, vertegenwoordigen ze samen 90 procent van de omzet. 

Bestsellers blijken ook belangrijk. De twintig in 2016 meest verkochte algemene boeken, vertegenwoordigen 6,7 procent van de totale boekenomzet. Negen van die 20 boeken zijn van literair-culturele aard. 15 ervan zijn door een Vlaamse auteur geschreven. De top 1000 van de verkochte boeken neemt 31 procent van de totale omzet in. Vlaanderen en Brussel tellen 276 boekhandels, 155 filialen die tot een keten behoren en 121 zelfstandige en onafhankelijke boekverkopers. Net om die laatste soort boekhandels meer ademruimte te geven werd de gereglementeerde boekenprijs ingevoerd.

Om het boekenvak meer wind in de zeilen te geven heeft minister Gatz nog andere maatregelen genomen. Sven Gatz: “We investeren jaarlijks € 242.000 extra in het Vlaams Fonds der Letteren. Het VFL heeft daarmee een volwaardig ondersteuningsbeleid voor non-fictie uitgewerkt.” 

Ook het gezamenlijk Vlaams-Nederlands gastlandschap van de Frankfurter Buchmesse 2016 bleek naast een geweldige promotie ook een reuze commercieel succes. Zo werden er bijvoorbeeld 368 vertalingen van literaire titels naar het Duits gerealiseerd en wordt de becijferde mediawaarde van dit evenement geraamd op 58 miljoen euro. Bovendien werkte het succes van dit gastlandschap volgens de recentste cijfers nog door in de Buchmesse van dit jaar. 

Sven Gatz: “Ook Boekstart, het initiatief om via Iedereen Leest, de bibliotheken en Kind&Gezin peuters en kleuters en hun ouders al op jonge leeftijd warm te maken voor boeken, groeit stilaan uit tot een succes. De teller staat vandaag al op 120 deelnemende Boek-baby-gemeenten.”

Tenslotte komt er vanaf het voorjaar van 2018 met steun van de Vlaamse overheid een nieuwe start voor een algemene promotiecampagne voor het boek, in samenwerking met diverse partners uit de boekensector.  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder