Sla navigatie over

Boeren opnieuw perspectief geven

Kamerlid Marianne Verhaert nam het tijdens een bewogen vragenuur op voor de boeren. “Ik stam af van boerenfamilies, ik heb van kleins af aan gezien hoe ze keihard werken en elke dag opnieuw moeten knokken. In tegenstelling tot anderen die de landbouw pas de afgelopen dagen hebben ontdekt, spreek ik al jaren niet over maar vooral mét onze boeren. Ze voelen zich al decennialang doodgeknepen en hebben te kampen met ontelbaar veel regels die het vrijwel onmogelijk maken om rendabel te ondernemen. De vele wetgeving die vanuit elke beleidsniveau op hen wordt afgestuurd is simpelweg onwerkbaar en dus moeten alle beleidsmakers in de spiegel kijken.”

Verhaert deed een duidelijke oproep: “De regelneverij heeft het voor boeren bijzonder moeilijk gemaakt. We hebben dringend nood aan minder hoogdravende ambities vanuit Brussel en meer boerenverstand met de voeten op de grond. Als ik bijvoorbeeld zie hoe Vlaanderen stelselmatig de schaarse landbouwgrond omvormt tot natuurgebied dan begrijp ik dat onze landbouwers zich misdeeld voelen. Met natuur is uiteraard niks verkeerd maar wie het altijd blind op de eerste plaats zet, moet niet verbaasd zijn dat onze boeren zich voelen alsof zij niet meer meetellen. We moeten hen opnieuw perspectief geven voor het te laat is. Voor ze er noodgedwongen mee stoppen en ook hun kinderen een andere weg inslaan. Wanneer er bij de boeren niet langer brood op de plank ligt, zal dat bij ons allemaal het geval zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder