Sla navigatie over

Brussel heeft meer capaciteitsmiddelen nodig voor onderwijs

De voorbije jaren werd geïnvesteerd in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Zo zijn er komend schooljaar 506 ofwel één procent meer plekken dan afgelopen jaar. Toch blijft er zowel voor het secundair als het lager onderwijs een groot gebrek aan plaatsen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Els Ampe (Open Vld) heeft opgevraagd bij de Brusselse onderwijsadministratie. “De bijgekomen plekken kunnen de demografische groei niet volgen. Ook de enorme aantrekkingskracht van het kwalitatief Nederlandstalig onderwijs zit daar voor iets tussen. Er moet een oplossing komen voor de drie op de tien Brusselse kinderen die niet terechtkunnen in hun voorkeursschool”, zegt Ampe.

“Het aanbod groeit, maar uit cijfers over de definitief toegekende plaatsen in juli die ik opvroeg bij de administratie blijkt dat drie op de tien Brusselse kinderen geen plek vinden in hun school van voorkeur in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest”, aldus Open Vld-parlementslid Els Ampe. “27 procent van de secundaire schoolkinderen kan niet terecht in hun voorkeursschool, voor lagere schoolkinderen is dat zelfs 33 procent. In Etterbeek (54 procent), Koekelberg (48 procent) en Stad Brussel (44 procent) stellen we uitschieters vast voor lagere schoolkinderen.”

Capaciteitsprobleem versus vrije plaatsen

De grootste tekorten zijn terug te vinden in de gemeenten Etterbeek, Koekelberg en Stad Brussel én in de zogenaamd ‘populaire’ scholen. Het aantal aanmeldingen eerste schoolkeuze voor de scholen met een capaciteitsprobleem overtreft sterk het aantal beschikbare plaatsen. Voor het eerste jaar in 18 secundaire scholen waren er 1971 aanmeldingen voor 1158 plaatsen. Dat betekent dat minstens 813 ouders hun eerste schoolkeuze niet zullen krijgen. Ouders kiezen dus massaal voor een beperkt aantal secundaire scholen. Komend schooljaar zijn er dat achttien.

Nederlandstalig karakter van Brussel

“Zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie als de Vlaamse overheid hebben in het verleden veel inspanningen gedaan, maar er is meer nodig. Meer plekken in het Nederlandstalig onderwijs staat gelijk aan investeren in het Nederlandstalig karakter van onze hoofdstad. Jonge gezinnen blijven niet in Brussel wonen of trekken niet naar Brussel als er geen plaats is voor hun kind in een school in de buurt. Investeren in Brussel is voor heel Vlaanderen belangrijk: meer plekken in Brussel betekent minder druk op de Vlaamse rand”, zegt Els Ampe.

Het liberale parlementslid geeft wel aan dat je natuurlijk ook voldoende leerkrachten moet vinden om in die scholen les te gaan geven. In een grootstedelijke context is dit meer dan elders een uitdaging. Tot slot vestigt Els Ampe de aandacht op de nood in het secundair onderwijs. De leerlingen die starten in het basisonderwijs moeten uiteindelijk ook kunnen doorstromen naar het secundair onderwijs.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder