Sla navigatie over

Brusselaar Lionel Bajart aangeduid als gemeenschapssenator

Met het ontslag van Ann Brusseel uit het Vlaams Parlement, kwam niet alleen haar zetel in het Vlaams Parlement vrij, maar moest ze ook in de Senaat vervangen worden. Open Vld duidde daarvoor Lionel Bajart, Brusselaar en sinds 2014 lid van het Vlaams Parlement, aan.

Ann Brusseel nam ontslag uit het Vlaams Parlement om de leiding van de Erasmushogeschool Brussel op zich te nemen. Ze werd in het Vlaams Parlement opgevolgd door Franc Bogovic. Ook in de Senaat diende ze vervangen te worden. De Open Vld koos daarvoor Lionel Bajart, die sinds 2014 Vlaams parlementslid is.

Bajart: “Ik kijk er naar uit om onze fractie in de Senaat te versterken.” Bajart wijst er ook op dat de vertegenwoordiging van de Nederlandstalige Brusselaar op het federale niveau zo verder verzekerd blijft: “Sinds de splitsing van BHV zetelen er in de Kamer geen Nederlandstaligen uit Brussel meer, op deze manier blijven we een stem hebben in het federale beleid.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder