Sla navigatie over

Brussels Gewest voert nooit eerder geziene fiscale operatie uit

De fiscale hervorming is een primeur voor het Brussels Gewest. Nooit eerder werd dergelijke omvangrijke fiscale operatie, die in een taskforce met experten werd voorbereid, uitgevoerd. De hervorming gebeurt bovendien zonder het begrotingsevenwicht in gevaar te brengen.

De maatregelen 2016

Vanaf 1 januari wordt het eerste deel van de fiscale hervorming ingevoerd. Het gaat in hoofdzaak om de volgende maatregelen:

  • voor de Brusselaars worden vanaf 2016 de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de 1% agglomeratie-belasting in de personenbelasting afgeschaft. De eerste belasting treft elk jaar elk gezin of alleenstaande die in Brussel woont. Ook zelfstandigen en bedrijven met een activiteit in Brussel betalen deze achterhaalde belasting. Ze kan nu eindelijk afgeschaft worden. De afschaffing zal leiden tot een daling van de belasting op inkomsten uit werk. De tweede belasting is een erfenis uit het verleden die enkel Brusselaars betaalden;
  • de onroerende voorheffing zal worden verhoogd met een kleine 12 procent, maar Brusselaars (eigenaar-bewoner) zullen kunnen genieten van een korting van 120 euro op hun aanslagbiljet van de onroerende voorheffing. Vanaf 1 januari 2016 gaat deze premie reeds in voor bepaalde groepen van ‘kwetsbare personen’, zoals andersvaliden, die niet genieten van de afschaffing van de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro omdat zij hiervan reeds wettelijk waren vrijgesteld om sociale redenen; vanaf 2017 wordt deze premie ook aan de andere eigenaars toegekend. De stijging van de onroerende voorheffing komt er omdat alle eigenaars in het Gewest hun eigendommen de afgelopen jaren gevoelig in waarde zagen stijgen. Het is niet meer dan normaal dat ook zij bijdragen in de investeringen in Brussel, en deze niet enkel door de Brusselaars-bewoners betaald worden;
  • voor 2016 worden de schenkingsrechten voor onroerende goederen verlaagd. Omwille van de hoge tarieven worden vandaag praktisch geen onroerende goederen geschonken. Vooral schenkingen van onroerend goed in rechte lijn worden bijzonder voordelig;
  • tevens zal de prijs van de dienstencheques tot het einde van 2019 op 9 euro worden bevroren. De aftrek van de cheques bij de belastingen wordt wel beperkt tot 15 procent.

 

Een en ondeelbaar

Belangrijk is dat deze fiscale hervorming als één en ondeelbaar geheel moet bekeken worden. De hervorming, die door academisch en wetenschappelijk studiewerk is onderbouwd, en door de Brusselse fiscale administratie in de praktijk wordt omgezet, bevat een hele set aan maatregelen die elkaar in evenwicht houden en globaal gunstig zijn voor de Brusselaars. Alle maatregelen zijn bovendien genomen zonder de begroting van het Brussels Gewest uit evenwicht te brengen. Op langere termijn leidt de hervorming dus tot een stabielere budgettaire situatie en betere financiële vooruitzichten.

Fiscale hervorming: deel 2 in 2017

In 2016 zal het tweede deel van de fiscale hervorming voorbereid worden. Daarbij gaat het om de volgende maatregelen die op 1 januari 2017 ingaan:

  • Naast de 1%-verlaging op de personenbelasting in 2016, komt er in 2017 nog een verlaging van 0,5%;
  • toekenning van de premie van 120 euro aan alle eigenaars-bewoners;
  • invoering van het nultarief in de onroerende voorheffing op materiaal en outillage;
  • een verhoging (x2,5) van de belasting op bank- en kredietinstellingen en op bankautomaten;
  • opheffing van de woonbonus voor contracten afgesloten na 31 december 2016;
  • optrekken van het bestaande abattement in de registratierechten bij aankoop van een woning-hoofdverblijfplaats voor wie geen volle eigenaar (meer) is van een andere woning. De hoge registratierechten vormen vandaag vaak een hinderpaal om eigenaar te kunnen worden, vooral voor alleenstaanden of eenoudergezinnen. De eerste schijf van 175.000 euro (voordien 60.000 euro) wordt vrijgesteld van registratierechten en een woning koopt van minder dan 500.000 euro. Dit levert een winst op van liefst 21.875 euro. De Brusselse regering stelt hierbij uitdrukkelijk als doel de middenklassen in Brussel te houden.

 

Duurzaam

“De fiscale hervorming verlaagt de fiscale druk op de werkende Brusselaar, maar ze houdt ook op termijn het Gewest financieel en sociaal gezond. En voldoende aantrekkelijk voor wie werkt en zich duurzaam in Brussel wil komen vestigen”, besluit minister Vanhengel.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder