Sla navigatie over

Brussels relanceplan legt juiste accenten: economisch en sociaal

De Brusselse Regering trekt 120 miljoen euro uit voor de relance in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedrag wordt volledig gecompenseerd binnen de lopende begroting. In het plan wordt evenwichtig omgesprongen met de middelen, vindt Brussels minister van Begroting en Financiën Sven Gatz. “Op economisch vlak namen we bijvoorbeeld goede maatregelen om de noodlijdende hotel- en toeristische sector efficiënt te ondersteunen en deze motor voor de hele stad opnieuw op gang te trekken”, zegt Gatz. “Maar ook de zwakkeren in de samenleving kunnen op een duwtje in de rug rekenen, bijvoorbeeld door aan de laagste inkomens een extra toelage in de kinderbijslag toe te kennen.”

De coronacrisis heeft een totale halt toegeroepen aan toeristische en culturele activiteiten in Brussel, België en Europa. Deze sectoren zorgen nochtans voor tienduizenden rechtstreekse en onrechtstreekse jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een aanzienlijk deel van die jobs zijn niet-delokaliseerbare, laaggeschoolde arbeidsplaatsen. Ze zijn van vitaal belang voor de economische en sociale ontwikkeling van Brussel.

Onze toeristische en culturele sectoren dragen sterk bij aan de positionering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als nationaal en internationaal beslissingscentrum. Binnen de Brusselse toeristische sector vertegenwoordigt het zakentoerisme ongeveer 60% van de totale omzet. In een nauw onderling verband met de rest van de horeca, zorgen de Brusselse culturele en toeristische sectoren voor een economisch ecosysteem dat gerust als één van de voornaamste, zoniet de voornaamste economische pijler van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag beschouwd worden.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dan ook geopteerd voor een globale aanpak. Daarom hebben minister-president Rudi Vervoort en minister Sven Gatz samen met hun collega’s een relanceplan van 10 miljoen euro goedgekeurd dat door Visit.brussels werd uitgewerkt, in nauw overleg met partnerorganisaties. Dat plan moet zaken- en andere toeristen de weg naar Brussel terug doen inslaan.

Er zijn daarnaast ook de verschillende steunmaatregelen voor de horeca – zoals onder andere deze rond de handelshuurovereenkomst. Om de eerste schok van de covid-19 crisis op te vangen, werd de hotelsector vrijgesteld van citytaks tijdens het eerste semester van dit jaar. In het kader van de relance, wordt deze maatregel nu verlengd voor de gehele duur van het tweede semester 2020. Verder kreeg de sector, zoals alle belastingplichtigen, een zuurstofbel in de vorm van een verlenging van de betaaltermijn van de onroerende voorheffing.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil in overleg met de federaties ook nog een extra, gerichte steunmaatregel voor de hotelsector uitwerken ter waarde van 20 miljoen euro. Die moet er toe bijdragen dat we de nodige hotelcapaciteit kan gevrijwaard worden, zoals onder andere voor de ontvangst van Europese toppen.

De ‘handelshuurmaatregel’, die ik samen met staatssecretaris Trachte voorstel, moet ervoor zorgen dat ook huurders van handelszaken financiële zuurstof krijgen.

De coronapandemie heeft in het Brussels Gewest ook de sociaaleconomische situatie van tal van gezinnen ernstig verslechterd. Om de laagste inkomens en kansarmen in het Brussels Gewest te ondersteunen bevat het relanceplan daarom een sociaal luik. Minister Bernard Clerfayt en minister Gatz, samen in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor Kinderbijslag, hebben beslist een uitzonderlijke eenmalige toeslag toe te kennen van 100 euro per kind bovenop de sociale toeslagen in de kinderbijslag, die voorbehouden zijn voor de laagste inkomens.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder