Sla navigatie over

Brusselse hogescholen promoten lerarenopleiding bij Brusselse jongeren

Hogeschool Odisee en de Erasmushogeschool Brussel, de twee Nederlandstalige hogescholen in Brussel met een educatieve bacheloropleiding, de nieuwe naam voor de opleiding van leraren, zetten in het academiejaar 2022-2023 extra in op de instroom van leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Brussels minister Sven Gatz trekt daarvoor 144.000 EUR uit.

Het aantrekken en behouden van goede en gemotiveerde leerkrachten is een prioritaire opdracht voor het hele Nederlandstalig onderwijs in Brussel en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Erasmushogeschool Brussel en Odisee bieden educatieve bacheloropleidingen aan, die studenten opleiden voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Met steun van de VGC gaan deze hogescholen extra inzetten op leerlingen uit het Brussels secundair onderwijs die overwegen om een lerarenopleiding te beginnen.

Met een ontmoetingsdag en uitgekiende activiteiten krijgen studenten-in-spe en hun ouders inzicht in het hoger onderwijs. Ze maken heel concreet kennis met de lerarenopleiding: hoe verlopen de lessen, wat moet je weten over stages, wat zijn de belangrijke momenten, etc.

In die activiteiten gaat ook aandacht naar de starttoets van de lerarenopleiding, die het startniveau van de student in beeld brengt. Zo kunnen de leerlingen voor ze de opleiding beginnen al beter inschatten wat hun troeven en wat hun werkpunten zijn – en daar extra op inzetten.

De hogescholen sluiten met dit traject aan bij het ‘Talent for Teaching’-project van de VGC. Daarin proeven leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel die interesse hebben in een onderwijsloopbaan, onder begeleiding van de onderwijspraktijk. In 2022-2023 zullen naar verwachting een honderdtal leerlingen aan ‘Talent for teaching’ deelnemen. Na hun praktijkervaring kunnen ze meteen ook uitgebreid kennis maken met de Brusselse lerarenopleidingen. Het project van de Erasmushogeschool Brussel en Odisee staat open voor alle jongeren met interesse voor de lerarenopleiding, ook voor diegenen die niet deelnemen aan Talent for Teaching.

Voor dit traject trekt de VGC in totaal 144.000 euro uit, verdeeld over de twee hogescholen. Het eerste projectjaar loopt tot eind augustus 2023. Op deze manier kunnen de hogescholen ook de ​ leerlingen die pas in augustus de starttoets willen doen, maximaal ondersteunen.

“Dit soort projecten zijn broodnodig om de instroom in de lerarenopleiding te vergroten. Op termijn meer Brusselaars voor de klas, daar werken we aan!”, besluit Brussels minister Gatz.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder