Sla navigatie over

Burgerkabinet levert meer dan 100 ideeën voor het Brusselbeleid

Met het Burgerkabinet wil Sven Gatz burgers betrekken bij zijn beleid: ze discussiëren en debatteren samen, en samen zoeken ze overeenstemming over de aanbevelingen. Dit experiment in deliberatieve democratie geeft burgers meer inspraak in het beleid en vergroot het draagvlak ervan.

Het Burgerkabinet Brussel bestond uit twee fasen: eerst een voortraject met een online platform en mini-Burgerkabinetten georganiseerd door lokale organisaties, gevolgd door de bijeenkomst in het Vlaams Parlement waar de aanbevelingen voor het beleid geformuleerd werden. 3.451 geïnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 496 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 337 ideeën kwamen.

153 deelnemers uit het voortraject schreven zich in om in het Vlaams Parlement de ideeën verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen voor de minister. De groep was voor 63% samengesteld uit Brusselaars en 37% Vlamingen, 32% van hen had een migratieachtergrond, de gemiddelde leeftijd was 36 jaar. De jongste deelnemer was 15 jaar, de oudste 84 jaar.  

Aan de hand van 12 thema’s kwam het Burgerkabinet tot 108 voorstellen voor het beleid. De minister bekijkt nu welke voorstellen kunnen opgenomen worden in zijn beleidsbrief Brussel 2018. 

Een aantal opmerkelijke ideeën uit het Burgerkabinet Brussel: 

  • Zorg voor meer inspraak en participatie van ouders met verschillende achtergrond in het Brussels onderwijssysteem en in de raden van bestuur
  • Betrek burgers via een burgerbegroting bij het lokale cultuurbeleid
  • Vergroen het openbaar vervoer in Brussel en zorg voor een betere nachtverbinding
  • Zet jeugdhuizen in voor naschoolse huiswerkbegeleiding en jobadvies
  • Evolueer naar een volledig tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas en zet in op uitwisseling tussen de Vlaamse en de Brusselse scholen
  • Zet in op een onthaalfunctie in de Brusselse stations met studenten als ambassadeurs
  • Zet Brussel op een positievere manier en meer neer in de media
  • Creëer meer ontmoetingsplekken in Brussel. Zorg bv. voor tijdelijke plekken in leegstaande panden
  • Zorg voor meer openbaar sanitair
  • Centraliseer het beleid in Brussel en zorg voor een satelliet werking vanuit de gemeenten

Sven Gatz: ‘Het enthousiasme van het Burgerkabinet blijft hartverwarmend. Ook al kennen de deelnemers elkaar niet, toch komen ze telkens weer met volwaardige en goed uitgedachte beleidsaanbevelingen. Het is nu aan mij om deze ook uit te voeren en op te nemen met mijn collega ministers. Ik zal de deelnemers op geregelde tijdstippen op de hoogte houden over wat er met hun voorstellen gebeurt.’ 

Op 20 mei maakt minister Rachid Madrane dezelfde oefening aan Franstalige kant. Beide ministers zullen vervolgens de voorstellen samenbrengen tijdens een colloquium in oktober van dit jaar. De resultaten worden ook gedeeld met het traject BruVoices dat tot midden 2018 loopt en georganiseerd wordt door de Koning Boudewijn Stichting.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder