Sla navigatie over

Burgerkabinet wil meer aandacht voor kwetsbare minderheden in de media

Sven Gatz: “Er is vandaag de dag heel wat te doen rond fake news. Met dit vierde Burgerkabinet wil ik te weten komen hoe burgers zich in de fel gewijzigde mediawereld van vandaag informeren en wat er beter kan.”

Met het Burgerkabinet wil Sven Gatz burgers betrekken bij zijn beleid: ze discussiëren en debatteren samen en ze zoeken samen naar overeenstemming over de aanbevelingen. Dit experiment in deliberatieve democratie geeft burgers meer inspraak in het beleid en vergroot het draagvlak ervan.

Het Burgerkabinet Media bestond uit twee fasen: eerst een voortraject met een online platform, verdiepingssessies en mini-Burgerkabinetten georganiseerd door lokale organisaties, gevolgd door de bijeenkomst in het Vlaams Parlement waar de aanbevelingen voor het beleid en de sector geformuleerd werden. Het voortraject kon op de interesse van meer dan 1.000 burgers rekenen. Samen formuleerden zij meer dan 160 ideeën rond het thema media. 127 deelnemers uit het voortraject schreven zich in om in het Vlaams Parlement de ideeën verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen.  

Aan de hand van 10 thema’s kwam het Burgerkabinet tot 40-tal voorstellen voor het beleid. De minister bekijkt nu welke voorstellen kunnen opgenomen worden in zijn beleidsbrief Media 2019. 

Een aantal opmerkelijke ideeën uit het Burgerkabinet Media: 

  • Zet in op burgerexperts om naast professoren en anderen, het nieuws mee te kaderen en te objectiveren. 
  • Maak media toegankelijker voor mensen met een beperking en laat hen zelf meewerken aan de productie ervan. 
  • Geef meer aandacht aan kwetsbare minderheden in de media. 
  • Informatie is een basisbehoefte. Zorg voor internet aan een goedkoper tarief voor zij die het anders niet kunnen betalen. 
  • Zet in op meer mediawijsheid voor jong en oud. 

?Sven Gatz:  “Het enthousiasme van de deelnemers aan het Burgerkabinet blijft aanstekelijk. Telkens weer komen ze met goed uitgedachte aanbevelingen waar ik nadien verder mee aan de slag ga. Ik zal de deelnemers op geregelde tijdstippen op de hoogte houden over wat er met hun voorstellen gebeurt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder