Sla navigatie over

Burgers verdelen 1,1 miljoen over twaalf projecten

De jongste weken organiseerde het districtsbestuur twaalf startmomenten in evenveel wijken over de burgerbegroting. "Daar zijn 400 mensen op af gekomen", zegt districtsschepen van Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). "Er zijn twaalf beleidsthema’s gekozen. Dat zijn onderwerpen waarvan de inwoners van ons district willen dat ze aangepakt worden." Het gaat over fietsvriendelijke straten, fietsenstallingen, betere trottoirs, gemeenschapstuinen, groen in straten, groen op pleinen, aantrekkelijkere pleinen, bewonersgroepen, participatie, interculturele projecten, langer thuis wonen en kunst in het openbaar domein. "Zondagnamiddag zijn alle inwoners van ons district uitgenodigd op het districtsforum in Park Spoor Noord om 1,1 miljoen euro te verdelen over die twaalf beleidsthema’s", zegt Schiltz. "Het districtsbestuur engageert zich om die keuzes op te nemen in de begroting van volgend jaar en toe te zien op een zo snel mogelijke uitvoering."

Het district Antwerpen is het eerste politieke bestuur in dit land dat inwoners zo nauw betrekt bij het opstellen van een burgerbegroting. "Dit is voor iedereen nieuw", zegt Schiltz. "Voor de aanvang had ik gezegd dat ik rekende op minstens 500 deelnemende inwoners. Dat streefcijfer halen we zeker. Tot nu telden we er al 400 en voor zondag zijn er al 200 mensen ingeschreven. Wie wil kan zondag nog gewoon komen meedoen. Ook zonder inschrijving zijn alle districtsbewoners welkom. Wij zorgen voor gratis opvang voor kinderen vanaf vier jaar."

Bron: Het Laatste Nieuws

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder