Sla navigatie over

Burgers betalen niet meer voor 1ste aanmaning gemeente

Wijziging van het decreet zorgt voor aantal voordelen burgers

Dinsdag werd in het Vlaams Parlement het vernieuwde decreet over lokale belastingen gestemd. “Na 16 jaar was er nood aan actualisering van een aantal zaken.” vertelt minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten.

U kreeg uw jaarlijkse gemeentebelasting in de bus maar in allerijl vergat u die te betalen waardoor er een betalende aanmaning volgt. Die extra kostprijs voor de aanmaning zal u binnenkort niet meer krijgen van de gemeente, enkel nog de herinnering tot betaling.

Een stad of gemeente moet vanaf begin juli de eerste betalingsaanmaning kosteloos versturen. “Mensen hebben het druk met werk, voor de kinderen te zorgen of andere zaken. Iedereen kan al eens iets uit het oog verliezen.” legt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten uit.

Vanaf een tweede betalingsherinnering verandert er op dit moment niks en kan de gemeente kiezen om wel verzendings- of administratieve kosten door te rekenen.

Handelaar en burger kan kwijtschelding vragen

Tot slot wordt voor burgers ook de vermindering of zelfs kwijtschelding van een fiscale geldboete mogelijk. Dit zijn boetes voor de overtreding van een lokaal belastingsreglement.

Stel dat u als handelaar een slecht commercieel jaar achter de rug hebt waarin u een aantal fiscale geldboetes in de bus kreeg, dan is het vanaf juli 2024 mogelijk om voor deze boetes een kwijtschelding bij uw gemeente aan te vragen. “Voor kleine ondernemers, die mee de uitstraling van een gemeente bepalen, kan zulke kwijtschelding echt wel het verschil maken op het einde van de dag.” besluit minister Rutten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder