Sla navigatie over

Burgers helpen mee gegevens verzamelen over zwerfvuil op het strand

Om het probleem van zwerfvuil op onze stranden en in zee aan te pakken, zijn voldoende gegevens hierover nodig. Geëngageerde burgers kunnen hierbij helpen. Ter gelegenheid van de Europese Week van de Afvalvermindering, ondertekenden minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en Proper Strand Lopers vzw daarom een overeenkomst om het strandafval te monitoren. Proper Strand Lopers vzw is een organisatie bestaande uit actieve vrijwilligers die afval van de Belgische stranden verwijderen. Zij zullen de data hiervan registreren. Ook werd de ‘Wasted Poseidon’ ingewijd, een kunstwerk gemaakt van afval uit zee. De zeegod zal overwinteren in de inkomhal van de FOD Volksgezondheid om bezoekers en personeel te sensibiliseren. De zee begint immers bij jezelf.

Marien zwerfvuil is een wereldwijd probleem dat blijft toenemen in alle zeeën en oceanen. Gevreesd wordt dat de oceanen tegen 2050 meer plastic dan vis kunnen bevatten. Het plasticprobleem vormt een ernstig risico voor het milieu, land- en zeedieren en de menselijke gezondheid. Ook aan onze kust blijft achtergelaten afval, dat in de zee terecht kan komen, een groot probleem. Tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering die deze week plaatsvindt, worden alle Europeanen aangemoedigd om sensibiliseringsacties te voeren rond duurzame hulpbronnen en afvalbeheer.

Indicator voor de netheid van onze stranden

Om de plasticvervuiling op onze Belgische stranden in kaart te brengen, heeft minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een overeenkomst afgesloten met de vzw Proper Strand Lopers. Doel is om gegevens en informatie te verzamelen over zwerfvuil op het strand met de hulp van geëngageerde burgers. Op die manier kunnen zij nog meer een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van zwerfvuil.

Concreet zal er in de tien kustgemeentes vier keer per jaar hetzelfde traject van 100m geruimd worden. Daarbij zal nauwkeurig geregistreerd worden welk type afval er precies werd gevonden. Deze gegevens zullen dienen als een indicator voor de netheid van onze stranden en ze maken ook gerichtere maatregelen mogelijk. De werking van de Proper Strand Lopers wordt hiertoe ondersteund met een jaarlijkse toelage van € 7.000.

De overeenkomst kadert binnen het federaal actieplan marien zwerfvuil. Het plan wil zwerfvuil op zee voorkomen en afval dat zich reeds in het mariene milieu bevindt, verwijderen. Eén van de acties is het stimuleren van burgerwetenschap via het monitoren van afval op stranden. Door samenwerking met actieve burgers en organisaties, kan de Noordzee properder worden.

Wanhopige zeegod

Afgelopen zomer stelden Proper Strand Lopers de ‘Wasted Poseidon’ voor, volledig gemaakt van afval gevonden op het strand. Het kunstwerk vertegenwoordigt een wanhopige zeegod die de mensheid komt vragen waarom zijn leefwereld er zo slecht aan toe is. Met het beeld wou de organisatie strandgangers sensibiliseren om afval op te ruimen of minstens geen zwerfvuil achter te laten aan zee. Ook op zijn overwinterplek in de inkomhal van het gebouw van de FOD Volksgezondheid aan de Galileelaan in Brussel zal de Poseidon herinneren aan het feit dat iedereen mee kan helpen met de bescherming van de zee. Eenzelfde boodschap die de campagne ‘De zee begint bij jezelf’ van de dienst Marien Milieu van de FOD uitdraagt.

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Op de Belgische stranden zijn er gemiddeld 137 stukken vuilnis per 100 meter vloedlijn te vinden. Dat is vijf keer hoger dan de Europese norm. Het probleem aanpakken is allerminst evident. Het belangrijkste is in de eerste plaats voorkomen dat plastic in het water belandt. Naast actieplannen moeten we ook de krachten bundelen en samen tijd besteden aan concrete opruimacties. Velen doen het dagelijks. Zo zetten de meer dan 400 actieve vrijwilligers van de vzw Proper Strand Lopers zich in voor een propere kust. Aan het begin van de zomer hebben ze mij hun resultaten toegelicht. Indrukwekkend: duizenden opruimacties en al meer dan 160.000 liter afval verzameld. Maar nu wordt het tijd om de organisatie verder te professionaliseren. Met het aanleveren van data kunnen we heel wat informatie verzamelen waarmee we gerichte maatregelen willen uitwerken om de problematiek aan te pakken.”

Tim Corbisier, Proper Strand Lopers vzw: “Dit is een belangrijke samenwerking voor onze jonge organisatie. We beschikken sinds onze oprichting in 2016 over unieke informatie betreffende marien zwerfvuil aan onze kust. Door middel van het methodisch registreren van aangespoeld afval zullen deze gegevens enkel maar nauwkeuriger worden. Dit project voldoet aan de behoefte van burgers die een gezonde en zinvolle tijdsbesteding zoeken. Dat ze hiermee de bevolking sensibiliseren over de zwerfvuilproblematiek en kunnen bijdragen aan de wetenschap is nog eens mooi meegenomen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder