Sla navigatie over

Maggie De Block lanceert preventiecampagne rond burn-out

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block lanceert vandaag een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoort ook een website, waar informatie en tips worden gegeven: stressburnout.belgie.be.

Minister De Block: “Het is moeilijk om correcte informatie te vinden over stress of burn-out. Vaak is het al laat als men er bewust van wordt en er iets aan begint te doen. Daarom lanceer ik deze campagne ter preventie van burn-out. Zo kunnen de burgers, hun omgeving, werkgevers en zorgverleners terecht op de website.”

Burn-out

In België worden 130.000 werknemers en 5600 zelfstandigen meer dan een jaar geconfronteerd met mentale aandoeningen. Voor Burn-out bestaat geen officiële diagnose en er bestaan verschillende definities. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen burn-out en andere lichamelijke of mentale aandoeningen zoals depressie of angststoornissen.

Verschillende factoren kunnen aanleiding zijn tot een burn-out: emotionele uitputting en gebeurtenissen op het werk. “Het komt erop aan om verplichtingen en risicofactoren voldoende te balanceren met hulpbronnen die je energie geven.” vertelt minister De Block. “Een kwestie van alles in evenwicht te brengen.”

Burn-out is niet enkel een individueel probleem maar ook een ziekte van onze tijd. Ze komt zowel voor bij werknemers, ambtenaren, zelfstandigen als vrije beroepers. Iedereen kan ermee in aanraking komen en vaak ontbreekt de kennis om er mee om te gaan.

Website

De website richt zich naar verschillende doelgroepen. Zowel burgers en hun omgeving, zorgverleners en werkgevers worden aangesproken. “Het doel van de campagne is hen te informeren en de nodige tools aan te reiken in voor de preventie en detectie van burn-out zodat ze mensen kunnen oriënteren naar de juiste instanties voor ondersteuning”, licht Maggie De Block toe.

De website wil het antwoord bieden op heel wat vragen: wat kun je zelf doen om je lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn te verbeteren? Hoe herken je of een collega burn-outsymptomen vertoont en hoe kan je hem/haar ondersteunen? Bij welke instanties kan je terecht voor ondersteuning? Wat kan je als werkgever doen om burn-out te voorkomen of werknemers na burn-out opnieuw te integreren op de werkvloer? Welke financiële tussenkomsten kan je krijgen van je ziekenfonds? Enz.

Op de website vind je ook videogetuigenissen van zowel psychiaters, leidinggevenden als werknemers. Prof. Dr. psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter (KU Leuven) en Prof. arbeidspsychologie Isabelle Hansez (ULiège) werkten mee aan de video’s.

Geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out

De website past in een bredere reeks maatregelen van minister De Block. Midden januari 2019 is financiële steun toegekend aan 12 pilootprojecten in het kader van een geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out. Ze zijn door een selectie- en evaluatiecommissie gekozen uit 77 inzendingen omwille van hun innovatieve benadering. Ze zullen gedurende een jaar het preventiebeleid omzetten in effectieve en concrete acties om mentale aandoeningen die werk-gerelateerd zijn grondig aan te pakken.

Overkoepelende acties tussen alle betrokken partijen zijn cruciaal. Dit gaat van sensibilisering en preventie tot de ondersteuning en begeleiding op maat van medewerkers die lange tijd afwezig zijn door ziekte.

Ook startte onlangs een driejarig project van Fedris op binnen de ziekenhuizen en de banksector om een begeleidingstraject op maat uit te werken voor mensen die een hoog risico lopen om een burn-out te ontwikkelen of die al de eerste signalen vertonen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder