Sla navigatie over

Centraal meldpunt voor efficiënte bestrijding sociale dumping

Wie via het centraal meldpunt sociale fraude wil melden, moet zijn naam en adres opgeven. Dat mensen een valse identiteit opgeven kunnen we nooit volledig uitsluiten, tenzij met een loodzware procedure waarbij we mensen verplichten persoonlijk bij de politie klacht in te dienen. Maar we willen net iets doen aan de huidige situatie waarbij anonieme handgeschreven brieven tot in mijn persoonlijke brievenbus terechtkomen’, aldus Bart Tommelein.

In het strafwetboek staat wel duidelijk dat iemand valselijk beschuldigen strafbaar is, en het opgeven van een valse identiteit is dat trouwens ook. Tommelein: ‘Indien iemand valselijk beschuldigd wordt, kan hij/zij uiteraard klacht indienen. Het is dan aan het gerecht om dit verder te onderzoeken. Maar het is logisch dat onze inspectiediensten eerst en vooral de inhoud en relevantie van de melding bekijken. Als we sociale fraude en sociale dumping willen aanpakken, moeten we snel en efficiënt kunnen optreden. Een centraal meldpunt maakt dat mogelijk.’

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder