Sla navigatie over

Ceysens: “Europees octrooi hoeft niet langer naar Nederlands vertaald worden”

Een Europees bedrijf dat vandaag een octrooi wil laten gelden in ons land, moet dit octrooi opstellen of laten vertalen naar het Nederlands, Frans of Duits. “Een Engels octrooi is bij ons juridisch niet geldig. Onbegrijpelijk, gezien Engels dé taal bij uitstek is op vlak van octrooien”, zegt Patricia Ceysens. “Het vertalen van deze octrooien naar onze landstalen is duur, kost tijd, en is een enorme administratieve last.”

 

Het Protocol van Londen voorziet dat een octrooi in het Engels, Duits of Frans volstaat om in een Europese lidstaat geldig te zijn. “Dit protocol werd in 2000 afgesloten, en het is momenteel door 21 lidstaten ondertekend. Binnenkort wordt België het 22ste land dat zich verbindt”, aldus Ceysens. Op dinsdag 7 juni keurde de Kamercommissie Bedrijfsleven het protocol goed, later zal de voltallige Kamer de ratificatie bezegelen.

 

Ceysens is bijzonder opgetogen. “Tot op vandaag is de drempel voor innoverende bedrijven vaak te hoog om hun octrooi hier te laten erkennen. Nu hebben ze alweer een reden minder om ons land links te laten liggen voor investeringen, onderzoek en het uitbouwen van hun onderneming.” Volgens het liberale Kamerlid zijn er voldoende garanties in geval van een geschil: “Dan kan een betrokken partij alsnog vragen het octrooi te laten vertalen naar een van de landstalen.”

 

Europees octrooi met eenheidswerking

 

De volgende stap is nu het zogenaamde ‘Europees octrooi met eenheidswerking’ in werking te laten treden. “Dit zorgt er voor dat een octrooi van een Europees bedrijf, automatisch geldig is in de lidstaten die aan dit systeem deelnemen. Net zoals in de Verenigde Staten dus. Zo’n octrooi moet opgesteld zijn in het Engels, Frans of Duits”, legt Ceysens uit. “Dat is de échte kwantumsprong die we moeten maken om onze Europese bedrijven competitief te maken op onze eengemaakte markt.”

België is een van de zes landen die dit Europees octrooi met eenheidswerking al hebben geratificeerd. Eens dit door 13 lidstaten -waaronder het VK, Duitsland en Frankrijk- gebeurt, treedt het systeem in werking. Ceysens hoopt dat dit octrooi nog dit jaar het levenslicht ziet. 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder