Sla navigatie over

Ceysens evalueert voortgang van 5 speerpunten in KMO-plan

De liberale regering Michel zet volop in op jobcreatie. Met de daling van de werkloosheidsgraad en 76.000 nieuwe jobs sinds haar aantreden komt de regering haar ambitieuze beloften na. “Dit hebben we grotendeels te danken aan onze KMO’s en zelfstandigen”, meent Kamerlid Patricia Ceysens. “Zij zorgen voor ongeveer 70% van de Belgische tewerkstelling en zijn dus de ruggengraat van onze economie.”  

 

De commissie Bedrijfsleven besprak vanmiddag de voortgang van het KMO-plan van de regering. Dit omvat een veertigtal maatregelen ter ondersteuning van KMO’s en zelfstandigen. Ceysens volgt dit plan nauwgezet op.

 

Vijf speerpunten Open Vld

 

Dankzij Open Vld genieten KMO’s een vrijstelling van de sociale bijdragen voor de eerste werknemer die ze aanwerven. Ceysens stelt vast dat deze maatregel vruchten afwerpt: “Tussen januari en eind juni 2016 wierven 9805 zelfstandigen een eerste werknemer aan, een stijging met 24% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Deze maatregel is een stevige duw in de rug voor starters.”

 

Vanaf 1 januari 2016 is de investeringsaftrek opgetrokken van 4 naar 8% voor KMO’s en van 3,5 naar 8% voor zelfstandigen. “Daardoor daalt de vennootschapsbelasting. Het gaat over de investeringen voor de professionele activiteit, zoals de aankoop van een voertuig, materiaal, enzovoort. Bedrijven moeten investeren om te kunnen groeien.”

 

De hoge loonkost in ons land was jarenlang een van de voornaamste klachten van ondernemingen. “De regering werkt de loonkostenhandicap ten opzichte van 1996 de komende jaren volledig weg door de belastingen op arbeid te verlagen. Dit is een ongeziene krachttoer die ons concurrentievermogen opkrikt. Het is nu zaak in te zetten op een aanpassing van de Wet van 1996 om toekomstige ontsporingen automatisch te corrigeren”, aldus Ceysens.

 

Hoewel de regering belangrijke resultaten kan voorleggen met haar KMO-plan, stipt Ceysens nog twee aandachtspunten aan.

 

“Zo moeten we dringend werk maken van een statuut student-ondernemer. Vandaag worden ondernemende studenten geremd door al te veel regeltjes. Bovendien worden ze fiscaal gediscrimineerd ten opzichte van jobstudenten. Dit is de wereld op zijn kop: ondernemen en jezelf werk geven moet minstens gelijkwaardig behandeld worden. Wij pleiten dus voor een aangepast fiscaal en sociaal statuut voor student-ondernemers.” De regering werkt hieraan.

 

Tot slot benadrukt het liberale Kamerlid dat ook de pensioenen van de zelfstandigen blijvend aandacht verdienen. “Vandaag genieten zelfstandigen nog steeds een kariger pensioen in vergelijking met werknemers en ambtenaren. Deze kloof is niet langer te verantwoorden, en moet geleidelijk aan gedicht worden. De regering verhoogde reeds de minimumpensioenen voor zelfstandigen. Op die weg moeten we verdergaan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder