Sla navigatie over

Ceysens past voor een belasting op e-commerce

Ceysens: “E-commerce is een booming business die in België duizenden jobs en miljoenen euro’s economische meerwaarde genereert. Denk bijvoorbeeld aan het Europees verdeelcentrum van Nike in Ham, maar even goed de kleine zelfstandige die zijn producten ook online verkoopt. Dit is de toekomst, en die hou je niet tegen met bijkomende en nieuwe belastingen.”

Bovendien is het voorstel om enkel buitenlandse webshops te belasten, protectionisme dat niet strookt met de Europese eengemaakte markt. “Het is veel slimmer om het klimaat te creëren voor die bedrijven om zich in ons land te vestigen. Laat dat net zijn wat de federale regering doet door nachtarbeid mogelijk te maken zonder exuberante meerkosten. Dat is het pad dat we moeten blijven volgen.”

Open Vld past dus voor dit voorstel uit N-VA-hoek. “Deze nieuwe belasting zou niet alleen bijzonder negatief zijn voor onze bedrijven, ze zou op de koop toe ook nog eens door de Belgische consument worden betaald. No passaran!”, besluit Ceysens.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder