Sla navigatie over

Christian Leysen pleit voor repatriëring scheepvaartbemanningen

Ondernemer en Open Vld-Kamerlid Christian Leysen roept de regering op om zeelui, die door de coronacrisis niet kunnen afmonsteren toch zo snel mogelijk te laten repatriëren. De situatie levert volgens hem schrijnende toestanden op en moet snel worden aangepakt.

Wereldwijd zitten vandaag 250.000 bemanningsleden vast op zee. Het gaat over 20% van het totaal aantal zeevaarders. Lokale verbodsbepalingen en quarantaineverplichtingen, die ingevoerd werden als antwoord op de corona-pandemie, maken dat een bemanningswissel vandaag bijzonder moeilijk en vaak onmogelijk is. Zo zijn ook heel wat Belgische scheepsvaarders verplicht om aan boord te blijven en kunnen ze niet terug naar huis.

‘Scheepsbemanningen zijn in deze mondiale crisis de vergeten slachtoffers,’ stelt Leysen, ‘Ze werkten in coronatijden verder om onze economie draaiende te houden, maar dreigen nu figuurlijk tussen wal en schip te vallen.’ Volgens Leysen is het dan ook niet aan de rederijen, maar aan de regeringen om dit prangende probleem op te lossen.

Leysen benadrukt wel dat de aan- en afmonstering in Belgische havens goed zit, dankzij duidelijke overeenkomsten tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Het is echter voor de 3.500 zeelieden die op Belgische schepen en baggerboten in het buitenland varen, dat de situatie stilaan precair is geworden.

Daarom richtte Leysen vandaag in de Kamer hierover een vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken. Die liet weten dat de bevoegde Belgische ambassades hier hard aan werken. Zo werden al verschillende oplossingen gevonden hebben voor bemanningswissels in onder meer Taiwan, Indië, Congo en Sri Lanka. Voor onder meer de schepen van baggeraar DEME in Nigeria wordt aangedrongen om een vrijstelling te bekomen van de opgelegde quarantaine. Verder wordt er ook gewerkt aan een oplossing voor bemanningen in Colombia, Panama en Peru.

Leysen is tevreden dat de Belgische ambassades aan oplossingen werken om bemanningen naar huis te krijgen. Hij roept tevens op om zeelui internationaal het statuut van critical worker te geven. Op die manier moeten hun aflossingen sneller en beter kunnen verlopen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder