Sla navigatie over

“Coaching van Airbnb-uitbaters door Toerisme Vlaanderen werkt”

Onlangs raakte bekend dat van de 106 gecontroleerde logies die via Airbnb worden aangeboden, maar liefst 56 niet in orde zijn met de vereisten van het Logiesdecreet, waaronder eisen inzake brandveiligheid en hygiëne. “Dat is meer dan de helft van de aanbieders die via een steekproef gecontroleerd worden. Dat doet niet meteen het beste verhopen voor de duizenden andere aanbieders van logies via Airbnb in Vlaanderen”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester. Hij ondervroeg minister Weyts hierover in de commissie toerisme van het Vlaams Parlement. “Uit zijn antwoord blijkt wel dat de coaching door Toerisme Vlaanderen wel een positief effect heeft.”

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. “Daarom moet elk logies zich verplicht aanmelden”, zegt Vlaams Volkvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester. “En daar wringt het schoentje. Het platform Airbnb weigert immers de Vlaamse overheid de adressen te geven van de panden die via haar platform worden verhuurd. Dat maakt het zeer moeilijk om deze logies te controleren.”

De Vlaamse overheid legde daarom Airbnb een administratieve geldboete op van 25.000 euro, waartegen Airbnb intussen beroep heeft aangetekend. Daarnaast heeft Toerisme Vlaanderen deze zomer gerichte controles uitgevoerd bij aanbieders van logies via Aribnb. “Van de 106 gecontroleerde Airbnb-panden kregen er 56 een stopzettingsbevel omdat ze niet eens beschikten over een brandveiligheidsattest”, zegt De Meulemeester. “Maar de minister wist ook te melden dat  ondertussen 31 van die 56 wel een brandveiligheidsattest aangevraagd hebben en gekregen. 22 andere hebben hun uitbating – al dan niet tijdelijk – stopgezet.”

Coaching door Toerisme Vlaanderen werkt

Dat 31 van de 56 uitbaters intussen in orde zijn, is te danken aan de begeleiding en coaching door Toerisme Vlaanderen voor uitbaters die een stopzettingsbevel kregen. “De cijfers zijn dus ook een beetje hoopgevend. De coaching door Toerisme Vlaanderen heeft een positief effect”, zegt De Meulemeester. Hij dringt er daarom op aan dat Toerisme Vlaanderen meer inzet op haar coachende taak. “Veel Airbnb-uitbaters zijn zich niet bewust van de vereisten uit het Logiesdecreet. Het is daarom goed dat de mensen die niet in orde waren niet aan hun lot werden overgelaten.”

De Meulemeester vraagt aan de minister om ondanks de juridische procedure ook contact te houden met Airbnb. “Het Airbnb-aanbod groeit gestaag. Door met hen in contact te blijven kunnen we hen misschien over de streep trekken en ervoor zorgen dat ze allemaal wettelijk in orde te zijn met de minimale voorwaarden. Dat is cruciaal voor de veiligheid en het comfort van de gebruikers.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder