Sla navigatie over

Coenegrachts tevreden met everzwijnenplan Demir maar ‘nog veel onduidelijkheid over schaderegeling’

Vandaag lanceert Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Leefmilieu een nieuw everzwijnenplan. Daarin zet ze in op preventie, een goed doordachte en andere jachtmethodiek én schadevergoeding. Vlaams Parlementslid voor Open Vld Steven Coenegrachts – die het in de commissie al meermaals had over het gebrek aan regelgeving rond schadevergoedingen – reageert tevreden: “We hadden nood aan een globaal plan om de everzwijnenpopulatie in te dijken. Het plan van minister Demir komt hieraan tegemoet. Wel wacht ik nog vol ongeduld op de concrete uitwerking van de schaderegeling. Er moet nog in overleg getreden worden met de verzekeringssector. Op vandaag bestaat er dus nog veel onduidelijkheid over.”

Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Leefmilieu Zuhal Demir stelt vandaag haar alomvattend plan voor dat een kader moet bieden voor de everzwijnenproblematiek in Vlaanderen. Daarin wordt werk gemaakt van preventie, een goed doordachte en andere jachtmethodiek én schadevergoeding. Ook de vraag aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid om het vermarkten van geschoten everzwijnen te vergemakkelijken is een goede zaak. “Het zal jagers stimuleren om meer te jagen op deze dieren. Zo verkleint de populatie”, zegt Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts.

Ook op vlak van schadevergoedingen komt de minister met nieuwe voorstellen; een absolute noodzaak. In de jaren 2017, 2018 en 2019 werden er respectievelijk slechts 8, 25 en 24 aanvragen voor schadevergoedingen ingediend. “Dat lage aantal is te wijten aan het feit dat er nog nooit één schadevergoeding werd uitbetaald. Landbouwers en particulieren deden dus ook niet langer de moeite om een aanvraag in te vullen. Een herziening van het systeem is dus zeker nodig”, zegt Coenegrachts.  Het aantal schademeldingen ligt echter een stuk hoger. In 2018 waren er 281 meldingen, in 2019 maar liefst 527. Daarvan kwamen er 435 ofwel 83% uit Limburg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Coenegrachts eind vorig jaar opvroeg bij de minister.

Coenegrachts – die het in de commissie al meermaals had over het gebrek aan regelgeving rond schadevergoedingen – reageert: “Ik ben tevreden dat er in het plan ook aandacht is voor schadevergoedingen.” Minister Demir kijkt hiervoor in het bijzonder naar de verzekeringssector. De gesprekken moeten wel nog worden opgestart, zo lezen we in het plan. “Het is een interessante piste, maar dat deel van het plan moet dus snel concreter worden. Als we met wild willen samenleven moeten we ook de tools voorhanden hebben om mensen te vergoeden als datzelfde wild schade aanricht aan eigendommen. Samenwerken met de private sector mag echter ook de Vlaamse overheid niet van haar verantwoordelijkheid ontslaan. Verzekeringen kunnen een aanvulling zijn maar ook de eigen schaderegeling moet hervormd worden zodat ze toegankelijker wordt en effectief tot de uitbetaling van schadevergoedingen leidt. Dat kan bijvoorbeeld door de verplichtingen te schrappen die maken dat je moet bewijzen waar een everzwijn vandaan komt. Dat is immers een onmogelijke opdracht. Beide systemen, overheid en privé, moeten elkaar aanvullen”, besluit Coenegrachts.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder