Sla navigatie over

Commissie grensoverschrijdend gedrag sluit af met ambitieus pakket maatregelen

Na een reeks verontrustende getuigenissen over seksueel misbruik in de sportwereld richtte het Vlaams Parlement een bijzondere commissie op die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag. Na de wereldwijde #MeToo-getuigenissen, werd die commissie ook uitgebreid naar andere beleidsdomeinen. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld sluiten de werkzaamheden van deze commissie nu samen af met een pakket aan maatregelen dat grensoverschrijdend gedrag  moet voorkomen en aanpakken. Concreet gaat het over 12 aanbevelingen met betrekking tot verschillende beleidsdomeinen, de oprichting van een erkennings- en bemiddelingscommissie voor historisch misbruik, en het verankeren van het huidige beleid in de jeugd- en sportsector.

In het voorjaar van 2017 doorbraken onder meer enkele judoka’s het taboe dat leeft rond seksueel misbruik. Maar seksueel (en andere vormen van) grensoverschrijdend gedrag vindt overal plaats, bij alle leeftijdsgroepen. Daarom richtte het Vlaams parlement een speciale commissie op om in te zoomen op de problematiek. Die commissie hield het afgelopen jaar hoorzittingen met experten en organisaties uit alle beleidsdomeinen. Ook slachtoffers kwamen getuigen over hun ervaringen.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld stellen nu 12 concrete aanbevelingen voor aan de Vlaamse regering. “Het is voor ons belangrijk dat kinderen en jongeren gewoon kind kunnen zijn, zonder met dergelijk gedrag geconfronteerd te worden. Wanneer dat toch gebeurt, willen we dat ze hiervoor gewapend zijn, hun grenzen durven stellen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp. We hebben dan ook aanbevelingen geformuleerd die zowel inzetten op preventie als op hulpverlening”, zegt Vlaams parlementslid Lionel Bajart.

In de eerste plaats willen ze de maatregelen die de Vlaamse Regering het afgelopen jaar al nam bestendigen, zoals de website grenslijn.be en de verplichtingen voor sport- en jeugdorganisaties om hun beleid terzake te versterken en Aanspreekpunten Integriteit in te richten.

Versterkt preventief beleid

“We stelden vast dat een aantal reeds aanwezige instrumenten en organisaties niet optimaal gebruikt werden. Onder meer ook het uittreksel van het strafregister bestemd voor het uitoefenen van een activiteit in contact met minderjarigen – beter bekend als het ‘attest van goed gedrag en zeden’ – valt daaronder. In bepaalde sectoren zoals bij onderwijs- en welzijnsinstellingen, werd dit al verplicht opgevraagd wanneer mensen verantwoordelijkheid dragen voor minderjarigen. We breiden dit uit voor professionele medewerkers in alle sectoren”, zegt Lionel Bajart.

Ook andere preventieve maatregelen worden versterkt. “We vragen de Vlaamse regering te bekijken of een mediarichtlijn mogelijk is zodat 1712 bij berichtgeving over geweld vermeld wordt, naar analogie van de mediarichtlijn over zelfdoding waar telkens verwezen wordt naar 1813. Daarnaast willen we ook een versterking van relationele en seksuele vorming in het onderwijs. Niet enkel in de klas, maar ook in de leerkrachtenopleidingen. Leerkrachten hebben nood aan meer vorming en houvast. Via het onderwijs kunnen we iedereen bereiken."

Erkenning van historisch misbruik

Hoewel de nadruk van de voorstellen ligt op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en slachtoffers, willen de indieners ook het zorgaanbod versterken. Slachtoffers kunnen via heel wat wegen contact opnemen  (onder meer via 1712, nupraatikerover.be, Awel en CLBChat). De doorverwijzing naar hulpverlening en indien nodig politie, moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Daarnaast waarderen we de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor historisch misbruik op tot een permanent orgaan dat voor alle slachtoffers van historisch misbruik open staat. Deze werd vorige regeerperiode opgericht als tijdelijke organisatie met een beperkt werkveld. 

Alle indieners benadrukken het belang van een cultuurverandering: “Grensoverschrijdend gedrag vindt overal plaats: op school, in de vrije tijd, op straat en op het werk. De maatregelen die nu worden voorgesteld zijn een belangrijke stap, maar dit is een verantwoordelijkheid van ieder van ons. Ook getuigen van grensoverschrijdend gedrag of mensen met vermoedens of vragen kunnen terecht bij de meldpunten en hulpdiensten. Enkel zo kunnen we hier echt paal en perk aan stellen," besluit Lionel Bajart.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder