Sla navigatie over

Commissie Sociale Zaken maakt flexibiliteitsdeal over zes wetsvoorstellen

De parlementsleden van de meerderheid hebben binnen de schoot van de commissie Sociale Zaken een akkoord bereikt over zes wetsvoorstellen die lange tijd geblokkeerd waren. De zes voorstellen zullen binnenkort worden goedgekeurd. De parlementsleden reageren tevreden: “Deze voorstellen zorgen stuk voor stuk voor meer flexibiliteit. Ze hebben een positieve impact op heel veel ouders en hun gezinsleven, werknemers en werkgevers.”

 

Zondagsopeningen

Het aantal zondagen waarop handelaars werknemers mogen tewerkstellen buiten het toeristisch hoogseizoen in kustgemeenten en toeristische centra is vandaag beperkt tot 13. Volgens Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne is dit absurd: “De winkels mogen in principe alle zondagen open zijn, maar de arbeidswetgeving verbiedt hen om personeel in te zetten.” Met een aanpassing van de Arbeidswet wil hij die beperking voor werkgevers opheffen, zonder evenwel aan de bescherming van de individuele werknemers te raken. “Geen enkele werknemer zal alle zondagen moeten werken, op individueel niveau blijft de zondagsrust zoals die al voor de wetswijziging bestond, gegarandeerd.”

 

Scholingsbeding

Ook het wetsvoorstel van Open Vld’er Egbert Lachaert over het scholingsbeding voor knelpuntberoepen wordt goedgekeurd. Vandaag kunnen werkgevers en werknemers al een scholingsbeding afsluiten, zodat werkgevers die investeren in een opleiding voor hun werknemers, meer zekerheid hebben dat die werknemers ook bij hen aan de slag blijven. Maar dat kan enkel voor werknemers die jaarlijks minstens € 33.221 verdienen. “Met dit wetsvoorstel zal die loondrempel verdwijnen voor opleidingen in knelpuntberoepen. Op die manier stimuleren we dergelijke opleidingen en verkleinen we de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”, legt Lachaert uit.

 

Halve dagen ouderschapsverlof

Vandaag kan je je ouderschapsverlof voltijds, halftijds of één dag per week opnemen. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri stelt voor om ook een 1/10de regeling in te voeren waarbij je een halve dag per week of een volledige dag per twee weken ouderschapsverlof kan nemen, mits overeenstemming tussen werkgever en werknemer. “Dit laat ouders toe om hun werk en gezin beter te combineren. Ze kunnen hun ouderschapsverlof nu nog flexibeler inzetten, op hun eigen gewenst tempo”, zegt Lanjri.

 

Flexibele opname van ouderschapsverlof, bijstandsverlof en palliatief verlof

Het wetsvoorstel van N-VA Kamerlid Jan Spooren zorgt net als het voorstel van Nahima Lanjri voor extra flexibiliteit bij de opname van het ouderschapsverlof. Wie vandaag deeltijds ouderschapsverlof opneemt, moet gedurende die periode elke week volgens hetzelfde deeltijdse regime werken. Dankzij het voorstel van Spooren zal het voortaan echter ook mogelijk zijn om hier flexibeler mee om te gaan, mits toestemming van de werkgever. “Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand voortaan ook halftijds ouderschapsverlof zal kunnen opnemen door de ene week helemaal niet te werken en de week daarna in een voltijds regime”, legt Spooren uit. “En wie voltijds ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand opneemt, kan dit voortaan ook opnemen per week in plaats van per maand”, vult Lanjri aan.  

              

Adoptie- en pleegzorgverlof

Pleegouders en adoptieouders krijgen vandaag weinig zorgverlof in vergelijking met natuurlijke ouders. Daarom stellen Nahima Lanjri (CD&V) en haar collega-Kamerleden Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) Stéphanie Thoron (MR) en Catherine Fonck (CDH) voor om die zorgverloven op te trekken. “Elk van beide pleeg- of adoptieouders krijgt recht op zes weken verlof. Minstens om de twee jaar komt daar een week bij voor beide ouders samen. Uiterlijk tegen 2027 hebben de ouders dan recht op 17 weken.” Dat is het aantal weken dat ook natuurlijke ouders krijgen, met name 15 weken moederschapsrust en 2 weken geboorteverlof. “Elk kind is belangrijk, dus ik ben blij dat we stappen vooruit kunnen zetten voor pleegouders en adoptieouders. De ouders vervullen met hun engagement ook een maatschappelijke rol die niet te onderschatten valt”, benadrukt minister van Sociale Zaken Maggie De Block die de nodige middelen voor deze hervorming voorziet.

 

Prijs van de liefde

Personen met een handicap hebben recht op een integratietegemoetkoming. Hoe ernstiger de handicap, hoe hoger de tegemoetkoming. “Maar het inkomen van de partner heeft ook een impact. Naarmate dat inkomen hoger is, wordt de uitkering verlaagd. Personen met een handicap die gaan samenwonen met hun partner, worden daardoor gestraft”, legt MR-Kamerlid David Clarinval uit. Met zijn wetsvoorstel wordt een nieuwe stap gezet in het wegwerken van deze zogenaamde ‘prijs van de liefde’. Het jaarinkomen van de partner dat vrijgesteld wordt voor de berekening van de uitkering, stijgt van € 22.450 naar € 39.287.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder