Sla navigatie over

Commissie Volksgezondheid neemt Lyme-resolutie aan van Nele Lijnen

De ziekte van Lyme roept vandaag nog veel vraagtekens op. Niet zozeer over de oorzaak, maar wel over de diagnose en behandeling. Open Vld Kamerlid Nele Lijnen diende bij het begin van de legislatuur een resolutie in, die de basis vormde voor uitgebreide hoorzittingen over het thema, onder meer met onderzoekers van het Tropisch Instituut en patiëntenverenigingen. Daarna zochten en vonden de leden van de commissie Volksgezondheid een consensus over de resolutie. Deze werd vandaag eenparig aangenomen door meerderheid en oppositie en richt zich zowel tot de federale als gewest- en gemeenschapsregeringen.

Betere registratie van tekenbestand en –beten, ook met een app!

Een beet door een teek die besmet is met de boreliabacterie ligt aan de basis van de ziekte van Lyme. Nele Lijnen: “Een eerste probleem is dat we onvoldoende cijfergegevens hebben over enerzijds het tekenbestand en anderzijds de tekenbeten. Meten is nochtans weten.” In de zomer van 2015 werd www.tekennet.be gelanceerd door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Daar kunnen burgers hun opgelopen beten melden, alsook of ze een typische rode ring kregen en welk gevolg ze hebben gegeven aan deze beet. Op de site werden al 5.200 beten gemeld. Vandaag lanceren ze een app om deze aangifte mobiel te doen. “We vragen aan de federale regering om deze website beter bekend te maken bij de bevolking en artsen. Om dit onderzoeksproject te doen slagen hebben we veel data nodig en moeten we iedereen dus sensibiliseren om deel te nemen.”

Daarnaast vraagt de resolutie aan de gewestregeringen om de tekenpopulatie en hun eventuele besmettingen met de bacterie beter in kaart te brengen en milieuvriendelijke verdelgingstechnieken te onderzoeken. Gemeenschapsregeringen moeten dan weer inzetten op het preventieve luik. “Dat kan door de bevolking te sensibiliseren voor de gevaren van beten, en hen te informeren over de acties die moeten worden ondernomen na een beet. Dat kan bijvoorbeeld met informatieborden in wandelgebieden of een brede informatiecampagne.”

Onderzoek naar test

In de resolutie roepen Lijnen en Somers de artsen ook op om in het digitale gezondheidsplatform de besmettingen met de boreliabacterie ten gevolge van een tekenbeet te registreren. In de geneeskundeopleiding wordt idealiter meer aandacht besteed aan de ziekte, de diagnose en behandeling. “Voorts is er dringend nood aan onderzoek naar een goede diagnosetest die kan vaststellen of een mens besmet is met de boreliabacterie. We vragen de federale regering dit onderzoek te stimuleren en bij een klinische validering van een dergelijke test ook te voorzien in de terugbetaling”, zegt Lijnen.

Tot slot vraagt de resolutie aandacht voor de flexibele re-integratie op de arbeidsmarkt van personen die lijden aan de ziekte van Lyme.

Lijnen en Somers reageren tevreden: “Deze resolutie en de Kamerbrede steun zijn een belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek naar en de strijd tegen de ziekte van Lyme.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder