Sla navigatie over

Commissie zet licht op groen voor brede weersverzekering

De verenigde Commissies Landbouw en Financiën in het Vlaamse Parlement keurden vandaag een voorstel van decreet van o.a. Francesco Vanderjeugd goed, waarbij de brede weersverzekering voor landbouwers wordt uitgerold. “Dit is goed nieuws voor vele landbouwers,” zet Vanderjeugd. “Via een steunregeling willen we de landbouw- en verzekeringssector stimuleren om vanaf 2020 te voorzien in een betaalbare verzekering die kan tussenkomen bij schade aan gewassen ten gevolge van een natuurramp.”

Op dit moment kunnen landbouwers een beroep doen op twee fondsen in geval van schade ten gevolge van een ramp, het Vlaams Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds. Beide rampenfondsen worden nu samengevoegd in het Vlaams Rampenfonds, waardoor de werking van het Landbouwrampenfonds zoals we dat vandaag kennen afloopt op 31 december 2019. “Toen beslist werd om de huidige rampenfondsregeling aan te passen, heb ik steeds gepleit voor een volwaardig en werkend alternatief. Het einde van het Landbouwrampenfonds kan immers zware gevolgen hebben voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers”, zegt Vanderjeugd. Dat alternatief komt er nu onder de vorm van een brede weersverzekering.

Gedurende een overgangsperiode –  die loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 – zal de schade nog maar gedeeltelijk vergoed worden, op voorwaarde dat de landbouwers minstens 25 procent van hun teeltareaal hebben verzekerd. Het aandeel van het areaal dat de landbouwer verzekert, bepaalt het vergoedingspercentage voor de niet-verzekerde schade. Na die overgangsperiode wordt in principe verzekerbare schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten niet meer vergoed door de overheid, maar wel door de verzekeringsmaatschappij.

We laten niemand achter

“Via deze overgangsperiode proberen we de ontwikkeling van een markt voor dergelijke verzekeringsproducten te stimuleren. Ik reken op de verzekeringsmaatschappijen om van dit stelsel een volwaardig alternatief voor het rampenfonds te maken. Onze boeren verdienen dat. Er worden bovendien uitzonderingen ingebouwd voor schadelijders die om financiële redenen geen toegang hebben tot producten op de private verzekeringsmarkt. Zo laten we niemand achter”, zegt Francesco Vanderjeugd.

Landbouwers die zich aansluiten bij dit systeem zullen gedurende 3 jaar een tussenkomst van 65% kunnen krijgen op hun betaalde premie. “Om het systeem een goede start te gunnen, is deze tussenkomst een goede zaak. Op die manier kan het systeem de eerste jaren groeien en aantrek krijgen bij de landbouwers”, besluit Vanderjeugd, die het voorstel uitwerkte met zijn collega-parlementsleden Jos De Meyer (CD&V) en Jelle Engelbosch (N-VA).

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder