Sla navigatie over

Vlaamse formatie: Rutten vraagt duidelijkheid over Vlaams Belang

N-VA is als grootste partij aan zet in de Vlaamse regeringsformatie. Open Vld respecteert de keuze van formateur De Wever om gesprekken met het Vlaams Belang aan te gaan.

Maar evenzeer herbevestigen wij ons standpunt dat we niet meewerken aan oefeningen waaraan het Vlaams Belang deelneemt. Een partij waarvan de mens- en maatschappijvisie haaks staan op die van ons, die pleit voor separatisme, de Europese samenwerking fundamenteel in vraag stelt en dat bovendien doet met politici die de grenzen van het menselijk en politiek fatsoen regelmatig overschrijden, kan nooit een partner zijn van een liberale partij. Niet binnen en niet buiten de regering.

We vragen van de formateur dat hij klare wijn schenkt over zijn gesprekken met het Vlaams Belang. Deze preformatie is geen vrijblijvende biechtstoelprocedure maar moet wat ons betreft leiden tot de vorming van een stabiele en volwaardige meerderheid voor Vlaanderen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder