Sla navigatie over

Communicatie overheidsagentschap over rechtszaken door personen met handicap ongepast

“Het is de Vlaamse overheid die deze mensen in de problemen bracht door een tekort aan opvangplaatsen in de zorgsector. Wanneer deze mensen nu geen andere mogelijkheid meer zien dan naar de rechtbank te stappen, is het niet de taak van een overheidsagentschap om dit te veroordelen,” zegt Taelman. Ze ondervroeg daarom minister Vandeurzen over deze zaak in de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement.
 
Tot haar tevredenheid deelt de minister haar mening. Martine Taelman: “De minister heeft duidelijk afstand genomen van de morele veroordeling door het VAPH van de mensen die een rechtszaak aanspannen. Iedereen heeft het recht om naar de rechtbank te gaan.” De minister erkende dat in een ideale wereld deze mensen niet naar een rechtbank zouden hoeven te stappen. “Minister Vandeurzen beklemtoonde dat het beleid een structureel antwoord moet bieden op deze uitdaging en zodoende vermijden dat mensen hun toevlucht moeten nemen tot de rechtbank”, zegt Taelman.
 
Bijkomende middelen moeten zorgen voor structurele oplossing

De Open Vld-ster is alvast opgetogen over de bijkomende middelen die zullen worden vrijgemaakt. “In concreto wil de regering minstens 300 miljoen euro uittrekken tijdens deze legislatuur, met volgend jaar bijkomend 40 miljoen euro structureel.” Daarnaast kondigden de minister enkele bijsturingen aan van de criteria die de regionale prioriteitencommissies gebruiken voor het toekennen van hulp.
 
“De uiteindelijke ambitie moet zijn dat iedere persoon met een handicap de voor hem/haar en zijn omgeving, meest aangepaste oplossing vindt en dat deze oplossing mee kan evolueren in functie van de gewijzigde noden en behoeften,” besluit Taelman.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder