Sla navigatie over

Open Vld is een vooruitstrevende ideeënpartij die telkens met nieuwe, innovatieve antwoorden komt op de uitdagingen van vandaag en morgen. Op geregelde tijdstippen organiseren we grote congressen waarbij onze leden onze visie en standpunten op scherp zetten.

 

In 1992 werd onder impuls van Verhofstadt de VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten – Partij van de Burger) boven de doopvont gehouden. De nieuwe partij was de opvolger van de PVV maar ook tal van gevestigde en veelbelovende politici en burgers, onafhankelijk of met democratisch nationalistische en socialistische wortels, traden toe. In haar beginselverklaring gaf de VLD een antwoord op het gevoel in de publieke opinie dat er een kloof was gegroeid tussen burger en politiek. Wie de burger opnieuw meer zeggenschap wilde geven, de rol van de staat slechts als bijkomstig zag, voorstander was van meer zelfbestuur voor Vlaanderen en de persoonlijke vrijheid wenste te verdedigen, vond zijn gading in de VLD. De Beginselverklaring werd goedgekeurd op het stichtingscongres ‘De weg naar Politieke Vernieuwing’ van 15 november 1992.

Lees hier de verklaring.

Met de Novemberverklaring van 2002 verwerkte de VLD aan het begin van het nieuwe millennium in haar liberale grondvesten enkele nieuwe thema’s als de globalisering, de vergrijzing, de multiculturele samenleving. De VLD opteerde ook voor de evolutie naar een confederaal België in een sterke en uitgebreide Europese Unie. De Novemberverklaring werd goedgekeurd op het VLD-congres van 15 november en 7 december 2002.

Lees hier de verklaring.

We leven in een geweldige tijd. Een tijd met steeds minder grenzen en steeds meer mogelijkheden. Het liberalisme streeft naar een zo groot mogelijke individuele vrijheid en rechtvaardigheid. De kern van het liberalisme is het recht op zelfbeschikking van elke mens. Iedere mens, ongeacht zijn afkomst, geslacht, geloof, nationaliteit, volk of ras, heeft het recht om zelf zijn of haar levensplan in te vullen, voor zover hij of zij geen schade toebrengt aan anderen. De wereld is vlakbij, de economie vertrekt lokaal en gaat globaal. We zijn uniek en tegelijk steeds meer met elkaar verbonden. We delen deze prachtige planeet met miljarden mensen vandaag en in de toekomst. Technologie en digitalisering veranderen ons leven en wij veranderen mee. Wij zijn vooruitgangsoptimisten. Wij geloven in de toekomst.
De Toekomstverklaring werd goedgekeurd in november 2013 na een driedaags congres in het Brussels Flagey-gebouw.

Lees hier de verklaring.

Extremisme en populisme langs rechts en links steken opnieuw de kop op. Regelneven en doemdenkers voeden gretig de onzekerheid. Betutteling viert hoogtij. Autoritaire leiders en religieuze fanatici zetten mensen tegen elkaar op. Ze spelen in op de onrust en leggen zo tegelijk hun eigen agenda op van angst en controle, desnoods met dwang of terreur. Het is genoeg geweest.Het is tijd om het tij te keren en opnieuw te kiezen voor vrijheid en vooruitgang. Voor optimisme, openheid en vertrouwen.Wij nemen ons leven en onze toekomst opnieuw in eigen handen. Het vrijheidscongres vond plaats in november 2017 in de Antwerpse Zuiderkroon.

Lees hier de verklaring.

Vrijheid en vooruitgang. Daar vechten wij liberalen voor. Maar deze vrijheid staat uit meerdere hoeken serieus onder druk. Ook vooruitgaan in het leven is niet voor iedereen evident. We hebben dus meer dan ooit nood aan een sterke liberale partij. Een partij die met radicaal liberale antwoorden komt op de uitdagingen waar de burgers vandaag mee kampen. Daarom congresseert de partij in 2022 tijdens vier congresdagen om het liberale verhaal op scherp te zetten. We zullen dat doen met mensen van binnen én buiten onze partij en met steun van experts. We kiezen ook bewust voor een participatieve aanpak. Zo komen er voor elke dag inspiratiemomenten waarbij geïnteresseerden de onderwerpen beter kunnen leren kennen. Ook de congresdagen zelf zijn innovatief opgevat met participatie en inspraak. Aan het eind formuleren we telkens enkele politieke prioriteiten en deze nemen we mee naar het groot liberaal congres in het voorjaar 2023. Dat wordt het orgelpunt van de hele operatie.

Lees meer.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder