Sla navigatie over

Constructieve dialoog met Polen opgestart om te strijden tegen sociale dumping

Staatssecretaris De Backer is bezig met een Europese tour om bilaterale akkoorden af te sluiten om grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping aan te pakken. Vandaag bracht hij een bezoek aan Polen. Doel van het werkbezoek was om de samenwerking tussen de Belgische en Poolse arbeids- en sociale inspecties te versterken. Polen staat immers in de top 10 van landen die het meeste werknemers naar ons land detacheren. Uit cijfers van de RSZ blijkt dat Polen in 2015 bijvoorbeeld 30.000 werknemers (loontrekkenden en zelfstandigen) naar ons land heeft gedetacheerd. 

Philippe De Backer: “De Belgische sociale inspectiediensten hebben vandaag soms te weinig informatie om te controleren of de Polen die in ons land werken hun sociale zekerheidsbijdragen wel in het land van herkomst betaald hebben en of hun statuut van werknemer of zelfstandige wel correct is. Daarom willen we de Poolse en Belgische inspectiediensten beter laten samenwerken zodat die informatie makkelijker doorstroomt. Daarnaast willen we ook eenvoudige, makkelijk controleerbare regels. Vandaag heb ik tijdens een meeting met de Poolse viceminister van Werk Marcin Zieleniecki de basis gelegd voor versterkte samenwerking tussen Polen en België. We streven ernaar om op een Europese vergadering in februari een akkoord te laten ondertekenen.”

De Backer heeft intussen al een akkoord op zak met Frankrijk en Bulgarije. Ook in BeNeLux verband werden al afspraken over informatiedeling en gezamenlijke controles gemaakt. Hij heeft al verkennende gesprekken achter de rug met Duitsland, Portugal en Roemenië. Hij plant ook nog gesprekken met Tsjechië en Slovakije. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder