Sla navigatie over

Crisis in varkenssector blijft aanhouden: Emmily Talpe pleit voor financiële steun op korte termijn

Het water staat de varkenshouders aan en zelfs boven de lippen. Het aantal onder hen dat bij de verschillende diensten én publiek een noodkreet slaakt en zelfs bij hulporganisaties aanklopt, groeit. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) organiseerde op 13 september een rondetafel over dit thema met alle belanghebbenden. Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) vraagt om na dit overleg nu ook zo snel mogelijk extra maatregelen te nemen. “Ik hoop dat de Vlaamse Regering een financieel handvat voor de varkenshouders voorziet. Zo kunnen de ergste noden op korte termijn verlicht worden”, zegt Talpe.

De marktsituatie voor de varkenshouderij is ronduit slecht. Enerzijds zijn er de hoge grondstofprijzen, anderzijds zorgen de aanhoudend lage varkensprijzen voor dramatische toestanden. Hoewel dit een Europese en zelfs mondiale problematiek is, zien we dat de prijzen in de landen rondom ons hoger liggen. Zo verliezen de Vlaamse varkenshouders per slachtrijp vleesvarken 25 tot 30 euro. Dat is onwaarschijnlijk. Ook de biggenprijzen zijn volledig onderuitgegaan. Op de koop toe lijkt er niet onmiddellijk beterschap in zicht. Zo zijn er geen aanwijzingen dat de voederprijzen sterk zullen dalen en gloort er ook aan de inkomstenzijde geen licht aan de horizon.

Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) verlengde onlangs de erkenning van de varkenshouderij als sector in crisis en dit tot en met het eerste kwartaal van 2022. Echter, de belangrijkste hefbomen zitten op Vlaams niveau. Emmily Talpe, Vlaams Parlementslid, stelde hierover twee weken geleden al vragen aan minister Crevits. Morgen in de commissie Landbouw zal ze hierop terugkomen: “Niets doen is geen optie. Korte termijnmaatregelen zijn nodig en liever vandaag dan morgen.” Dat hadden ook de deelnemers aan de rondetafel zo begrepen. Zij beloofden de minister om eind september terug te koppelen over de gesprekken die ze onderling zouden voeren. Talpe wil nu van de minister weten wat zij te horen kreeg en welk gevolg ze daar op korte termijn aan geeft richting onze varkenshouders.

“Vele varkenshouders steken maandelijks duizenden tot tienduizenden euro’s toe om hun bedrijf te redden. Zo zakken ze steeds dieper weg in een financieel moeras. Dat kunnen we niet langer tolereren”, besluit Talpe.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder