Sla navigatie over

Cultuur verbindt mensen, prikkelt, doet nadenken en zorgt voor een open kijk op de wereld. We investeren in mensen, en niet in structuren. We creëren hefbomen die zorgen dat mensen de weg kunnen vinden naar interessante culturele plekken en laten jongeren vanaf jongs af aan kennis maken met cultuur. We dragen zorg voor ons artistiek erfgoed en hebben de ambitie om op het vlak van hedendaagse en toekomstgerichte artistieke, architecturale en culturele activiteiten de wereldtop te zijn. We moedigen privé-initiatieven en private financiering aan zodat ze een steeds grotere rol spelen in de culturele sector.

Onze democratie is gebaat bij geïnformeerde burgers. Voor Open Vld moet het mediabeleid daarom prioriteit geven aan het creëren van een sterk, onafhankelijk en gelijk speelveld voor media die de burger keuze geven uit kwaliteitsvolle journalistiek en content.

CULTUUR

Cultuur is belangrijk. Het vormt, in al zijn facetten, een krachtige bron voor ontspanning, laat mensen wegdromen en inspireert iedereen die er mee in contact komt. De COVID-lockdown en het sluiten van theaterhuizen, concerttempels en bioscoopzalen had onmiskenbaar effect op de talloze mensen die er op regelmatige basis van genieten. De cultuursector brengt mensen samen, en zorgt voor een gigantische return-on-investment. Van een bloeiende culturele sector profiteren zoveel andere, aangrenzende sectoren.

Ons liberale cultuurverhaal start bij de kunstenaar. Zonder hun verbeelding en talent te laten floreren, zal ons land geen nieuwe traditie van geroemde kunstenaars meer kennen. Vlaanderen heeft met zijn waslijst aan wereldberoemde Vlaamse Meesters een rijke traditie van felgesmaakte kunst, en wij willen die traditie maar al te graag voortzetten. De nieuwe Brueghel, Van Dyck of Van Eyck hebben ondersteuning nodig, net zoals de oude meesters die honderden jaren geleden kregen van hun beschermheren.

De sociale rechten en arbeidssituatie van kunstenaars moeten verbeteren. Het moet duidelijker, eerlijker, eenvoudiger. We werken federaal en Vlaamse de obstakels daarvoor weg. We richten ons niet enkel op gearriveerde kunstenaars en artiesten, maar geven ook kansen aan de nieuwe Anne Teresa De Keersmaecker, Luc Tuymans, Stromae, of Ann Demeulemeester. Innovatie en experiment zijn de humus van onze culturele sector, en projectsubsidies moeten vlot toegankelijk blijven voor de groep kunstenaars die zich daarop richten. We investeren in mensen, en niet in structuren. Hoe kunstenaars hun artistieke activiteit invullen en hoe mensen hun cultuurbeleving invullen, kiezen ze zelf.

Het erfgoed dat ons land doorheen de eeuwen opbouwde, verdient de beste zorg. Ook de toeleiding naar onze culturele exponenten krijgt aandacht: er is nood aan cultuureducatie en projecten die diversiteit verhogen en kansengroepen meer mogelijkheden geven om deel te nemen aan diverse vormen van vrijetijdsactiviteiten. Zo krijgen mensen een beter idee van het ruime culturele aanbod en ontwikkelen ze aan cultuur verbonden competenties. De Museumpas en de UiTpas zijn goede voorbeelden die we nog beter kunnen maken.

Het culturele talent is ruimschoots aanwezig, maar de budgettaire middelen zijn eindig. We richten ons daarop op slimme investeringen en subsidiëring: innovatie en experiment via projectsubsidies, maar ook inzetten op export van onze culturele vaandeldragers en op kunst in publiek domein. Investeringen waar vele mensen van kunnen profiteren en die ervoor zorgen dat de culturele sector ondersteunt wordt waar de marktwerking faalt. Investeringen die mensen laten kennismaken met cultuur, waarna hun aangewakkerde interesse zorgt voor meer inkomsten en middelen voor de sector.

Omdat de overheidsmiddelen hun grenzen kennen, richten we ons ook op cultureel ondernemerschap en het aanmoedigen van privaat initiatief. De Tax Shelter is een prima instrument en voorbeeld van een win-win. Aanvullende zaken als Cultuurkredieten en de Kunstkoopregeling krijgen alle kansen.

 

MEDIA 

Navigeren doorheen de stroom aan nieuws en informatie die dagelijks op je afkomt wordt de uitdaging van de toekomst. De informatie en nieuwsbronnen die je frequenteert zullen immers in grote mate jouw maatschappijvisie bepalen. Open Vld wil daarom via een slim mediabeleid de Vlaamse mediaspelers waar mogelijk ondersteunen om tezamen een onafhankelijk, gelijk en kwaliteitsvol speelveld  te vormen waaruit de burger kan kiezen.

Diversiteit aan meningen en zienswijzen is nodig, de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting staan voorop. Wel ondersteunen we initiatieven die fake news ontmaskeren en die bewust misleidende, ondemocratische en foutieve informatie een halt toeroept, binnen de grenzen van de rechtstaat.

De VRT is uiteraard een belangrijke actor in dit verhaal. Investeren in een sterke openbare omroep is nodig, maar in ruil verwachten wij van de openbare omroep een sterke focus op informatie en duiding, aangevuld met educatie, cultuur en sport van nationaal belang. De VRT moet marktversterkend werken in plaats van nodeloze concurrentie te vormen voor private spelers. De VRT inspireert en innoveert en deelt good practices met andere spelers in het Vlaamse mediaveld.

Private (nieuws-)media zijn voor hun overleven sterk afhankelijk van advertentie-inkomsten en die markt blijft daarom hoofdzakelijk voor hen voorbehouden. Wij laten de private spelers vrij in het zoeken naar manieren om hun verdienmodel te vinden in de snel veranderende mediacontext en hebben oog voor het beschermen van Vlaamse spelers tegen het weglekken van inkomsten naar buitenlandse giganten die sterk disruptief optreden en de diversiteit van het Vlaamse mediaveld aantasten.

Mediawijsheid, zowel qua hardware als qua media-inhouden, is van groot belang. De samenleving wordt steeds elektronischer en het is belangrijk dat mensen de risico’s en gevaren van een doorgedreven online aanwezigheid beseffen en er zich tegen kunnen wapenen. Digitale geletterdheid wordt onder meer via onderwijs bijgebracht aan kinderen en jongeren.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder