Sla navigatie over

“Dankzij bodycams zijn agenten veiliger”

Binnenkort komt er een nieuwe camerawet. Waarom was dat nodig?

Camera’s spelen een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid, maar die surveillance staat vaak op gespannen voet met de privacy. Dankzij de vernieuwde camerawet is er een wettelijk kader dat die zaken beter regelt. Ik ben erg blij met de nieuwe wet, maar het is het belangrijk dat de financiële inspanningen uit het verleden gerespecteerd worden.

Welke inspanningen bedoelt u?

Gemeenten en steden hebben vaak fors geïnvesteerd in hun cameranetwerk. In Oudenaarde, waar ik burgemeester ben, hebben we minstens 150.000 euro betaald voor de camera’s aan de Grote Markt en op het Stationsplein. In de grotere steden zal dat bedrag fiks hoger liggen. Het gevaar bestaat dat er nieuwe camerasystemen ontwikkeld zullen worden die de oude systemen overbodig maken.  Misschien zal er ook een nieuw informaticasysteem komen om de gegevensbanken te beheren. Wij willen dat de bestaande, lokale gegevensbanken zo veel mogelijk behouden worden en niet  vervangen worden door een systeem dat van bovenaf opgelegd wordt. Bovendien kunnen wij de beelden van ons eigen systeem onmiddellijk bekijken. Dat mag niet veranderen.

Kunt u de beelden van de nationale politie niet raadplegen?

Jawel, maar vaak niet snel genoeg. Als er bij De Lijn of de NMBS iets gebeurt, gaan die beelden eerst naar Brussel. Wij kunnen die opvragen, maar daardoor gaat er veel tijd verloren. Uiteindelijk heeft de lokale politie een enorme verantwoordelijkheid: zij moet onmiddellijk kunnen optreden tegen  rondtrekkende bendes of bij rellen. Daarvoor moeten we in real time toegang hebben tot de beelden, zij het met respect voor de privacy.

Agenten zullen binnenkort een bodycam kunnen dragen. Is dat wel nodig?

Als zo’n bodycam oordeelkundig gebruikt wordt, zullen politieambtenaren hun werk veiliger kunnen doen en misdaden makkelijker kunnen bewijzen.

Moet de burger zich zorgen maken om zijn privacy?

Absoluut niet. Er moet aan een hele reeks voorwaarden voldaan worden voor camera’s ingezet kunnen worden. Zo moet alles afgetoetst worden bij het Controleorgaan op de politionele informatie en is er in elk politiekorps een onafhankelijk personeelslid dat de privacyregels opvolgt.

Bron: Knack, 28 februari 2018

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder