Sla navigatie over

De Backer laat geïnteresseerden, experten en ondernemers mee langetermijnvisie voor Noordzee uittekenen

In de marinebasis van Zeebrugge kwamen deze woensdag zo’n 300 geïnteresseerden, experten en ondernemers samen op vraag van Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer. Die laatste wil dat burgers mee zoeken naar innovatieve oplossingen op de Noordzee voor belangrijke uitdagingen in de toekomst.

Philippe De Backer: “Onze Noordzee is zo’n 3.454 vierkante kilometer groot, vergelijkbaar met de oppervlakte van een Belgische provincie. Die ruimte zullen we in de toekomst nodig hebben omdat de beschikbare grond op land schaarser wordt. De Noordzee kan een antwoord zijn op onze vragen rond energiebevoorrading, klimaatverandering, een stijgende zeespiegel, voedselzekerheid en economische groeimogelijkheden. Ik wil daarom zoveel mogelijk mensen bijeen brengen om na te denken hoe we de Noordzee daarvoor kunnen inzetten. Begin februari 2017 starten we immers met de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan. Net zoals je op land alles ordent via Ruimtelijke Ordening, heb je op zee een Marien Ruimtelijk Plan. Ons huidig plan loopt af in 2020, maar we starten het traject al op om de tijd te nemen om met alle stakeholders te overleggen. Maar een middellangetermijnvisie is niets waard zonder een langetermijnvisie. Daarom kijken we vandaag en volgend jaar verder dan onze neus lang is en kijken we vooruit naar 2050.”

Op het kick-offevent werden thema’s zoals natuurlijkheid, blauwe economie, innovatie en meervoudig ruimtegebruik besproken. De bedoeling is dat doorheen het hele traject meerdere thema’s dieper worden besproken zodat nieuwe inzichten verworven kunnen worden. Zo moet er gesproken worden hoe de problematiek van afval op zee aangepakt en teruggedrongen kan worden, maar ook hoe visserij overeind kan blijven. Vanaf 2017 zullen de diverse werkgroepen van start gaan. Tegen eind 2017 moet er een concrete visie #Noordzee2050 op tafel liggen.

De staatssecretaris zelf heeft alvast twee zaken voor ogen. Allereerst zijn er de windmolens op zee. De Backer wil daar de lat hoger leggen: “We zien dat de internationale marktprijs van windenergie op zee gigantisch is geëvolueerd. Er is sprake van een drastische ommekeer: nog nooit werden zo’n lage prijzen geboden voor energie op zee. Dat betekent dat windenergie op zee nauwelijks iets meer kost dan energie op land. Voor de laatste 3 geplande windparken moeten we sowieso deze evolutie volgen maar tegelijk moeten we gaan onderzoeken of we nog meer parken kunnen bouwen in de Noordzee.”

Daarmee zou offshore windenergie zowat de grootste energiecentrale van ons land worden. Dat heeft veel te maken dat er op zee bijna altijd voldoende wind is. Door een betere connectie met andere landen met windenergie kan ons land zich bovendien voorbereiden op de kernuitstap in 2025.

De windparken in de Noordzee zijn nodig om de Europese energie- en klimaatdoelstellingen te halen. Die leggen op dat tegen 2020 er tenminste 13% van de energie op duurzame wijze moet worden opgewekt. Dat moet ervoor zorgen dat een verdere opwarming van het klimaat kan vermeden worden. Toch moeten er nu al maatregelen worden genomen tegen de gevolgen van klimaatopwarming.

De Backer: “We moeten zeker onderzoeken of eilanden voor de kust mogelijk zijn om onze kust te beschermen tegen een stijgende zeespiegel. Tegelijkertijd kunnen we dan zien welke andere functies op die eilanden mogelijk zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder