Sla navigatie over

De Backer: "Sociale controle moet altijd met wederzijds respect verlopen"

Nood aan heldere spelregels:

De sociale inspectiediensten voeren jaarlijks zo’n 10.000 gemeenschappelijke SIOD-controles uit op de sociale en arbeidswetgeving bij 224.000 werkgevers en 517.000 vennootschappen in de privésector. Zo’n controles zijn nodig om de malafide ondernemingen op te sporen en aan te pakken. Zo verdwijnt de oneerlijke concurrentie en creëer je een gelijk speelveld en gezonde concurrentie tussen ondernemingen die wel correct de regels volgen. Maar hoe verloopt zo’n controle? Wat wordt er precies gecontroleerd? Werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM en Boerenbond zijn al langer vragende partij voor een Charter dat de contouren helder formuleert. De regering maakt hier nu  werk van onder leiding van staatssecretaris Philippe De Backer, vicepremier Kris Peeters en ministers Maggie De Block en Denis Ducarme. Het Charter is ook een onderdeel van de hervorming van de sociale inspectiediensten die De Backer eind 2016 realiseerde.

 
"Wederzijds respect en professionalisme zijn de leidraad":
 
Philippe De Backer, Staatssecretaris Bestrijding sociale fraude: “Wederzijds respect en professionalisme zijn de leidraad in dit charter. Sociale controles moeten ten allen tijde beleefd, professioneel en met respect voor inspecteurs, ondernemers en werknemers verlopen. Bij het begin van een controle wordt altijd eerst uitgelegd waarom er een controle is en wat er precies gecontroleerd wordt. Sociaal inspecteurs hebben naast een controlerende rol ook een begeleidende en informerende rol en worden aangespoord om coachend op te treden. Ze moeten bonafide ondernemingen begeleiden en helpen om de vaak complexe wetgeving toe te passen. Het charter verduidelijkt ook de prioriteiten van de inspectiediensten. De strijd tegen sociale dumping, zwartwerk, mensenhandel en de criminele economie wordt keihard gevoerd. Een bonafide ondernemer die toevallig een formulier verkeerd heeft ingevuld krijgt een waarschuwing en de tijd om zich in regel te stellen. Met dit charter willen we eerlijke ondernemers een duwtje in de rug geven. Een moderne en klantgerichte sociale inspectiedienst moet hier aandacht voor hebben. Sociale dumping en oneerlijke concurrentie gaat er uit, gezonde concurrentie komt in de plaats.”
 
Controles op het terrein moeten zo vlot mogelijk verlopen:
 
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Onze sociale inspectiediensten hebben een dubbele taak. Ze bestrijden sociale fraude en zorgen op die manier voor een gelijk speelveld voor onze ondernemers. Tezelfdertijd helpen ze de ondernemers om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen. Via dit gezamenlijke charter bevestigen we die dubbele rol en versterken we het wederzijdse respect tussen de inspectiediensten en de ondernemers, zodat de controles op het terrein zo vlot mogelijk kunnen verlopen.”
Het verschil tussen fraude en zich vergissen:
 
Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s: "Dit charter is fundamenteel omdat het uitdrukkelijk het onderscheid tussen fraude en vergissingen naar voren schuift. Fraude moet gesanctioneerd worden. In geval van een vergissing moeten onze zelfstandigen en KMO’s worden begeleid door onze inspecteurs.”
 
 
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder