Sla navigatie over

De bijdragen voor een laptop, gsm of internetabonnement van je werk werden gehalveerd!

Werknemers die bijvoorbeeld een smartphone krijgen van hun werkgever die ze ook persoonlijk mogen gebruiken, betalen sociale bijdragen en personenbelastingen op dat persoonlijk gebruik. Die bijdragen en belastingen worden vandaag berekend op basis van wettelijk vastgelegde forfaits of op basis van de reële kostprijs. 

Lachaert: “De regering besluit nu om die forfaits te verlagen. Het gaat dan in concreto om pc’s, tablets, mobiele telefoons, telefoonabonnementen en internetverbindingen. Voor vele werknemers betekent deze maatregel een mooie lastenverlaging die gemakkelijk kan oplopen tot meer dan 100 euro!"

In het huidig systeem worden socialezekerheidsbijdragen en personenbelastingen berekend op:

 • €180/jaar voor pc of laptop
 • Werkelijke waarde van een tablet
 • €60/jaar voor vaste of mobiele internetaansluiting (pér toestel: als je 2 of 3 abonnementen hebt, betaal je sociale bijdragen op 120 of 180 euro)
 • €150/jaar voor een telefoon inclusief abonnement, op voorwaarde: 
  • dat de werkgever geen systeem heeft ingesteld waarbij het privégebruik op een correcte manier bepaald wordt; 
  • dat er geen manifest te grote discrepantie is tussen de mogelijkheden (en dus de waarde) van het toestel en het professionele gebruik dat de werknemer ervan maakt (bijv. een iPhone met een waarde van €500 voor een werknemer die voor zijn werk alleen telefonisch oproepbaar moet zijn.

Het nieuwe systeem:

 • €72/jaar voor pc of laptop
 • €36/jaar voor tablet of telefoontoestel
 • €60/jaar voor vaste of mobiele internetaansluiting (ongeacht het aantal toestellen dat hier gebruik van maakt)
 • €48/jaar voor een vast of mobiel telefoonabonnement (voorbeeldje: een werkgever kan kiezen om enkel een telefoontoestel te geven (€36/jaar), enkel een abonnement (€48/jaar) of beide (€84/jaar)) 
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder