Sla navigatie over

De Bleeker trekt spending reviews open naar ganse federale overheid

De ministerraad keurde vrijdag op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker goed dat de spending reviews worden opengetrokken naar alle diensten en instellingen van de federale overheid en sociale zekerheid. Spending reviews hebben als doel te bestuderen of budgetten efficiënt besteed worden en hun doel bereiken. Dat moet leiden tot meer te doen met hetzelfde geld. Eerder lanceerde De Bleeker al drie pilootprojecten.

In het regeerakkoord werd opgenomen of er door een analyse van de overheidsuitgaven de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid verbeterd kan worden. Het past in het een breder doel om de overheid performanter te maken. In een aantal landen bestaan er al zogenaamde spending reviews. Dat zijn evaluaties van de overheidsuitgaven. Er wordt daarbij geanalyseerd of deze effectief hun doel bereiken en dat ook op de meest efficiëntste manier gebeurt.

In dat kader lanceerde staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker in februari 3 pilootprojecten. Toen werd er gekozen om spending reviews te organiseren in de fiscaliteit, in de zorg en bij de regie der gebouwen. Zo wordt er gekeken of er een efficiënter alternatief is voor de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, of vormen van over- en onderconsumptie in de zorg kunnen aangepakt worden en of er door telewerk kan bespaard worden op huuruitgaven. De rode lijn bij deze pilootprojecten is duidelijk en eenvoudig: Meer en beter doen met hetzelfde budget. De 3 pilootprojecten worden momenteel uitgewerkt door de betrokken diensten.

De Bleeker wil in het licht van de begrotingsopmaak voor 2022 al een versnelling hoger schakelen en de spending reviews opentrekken naar de hele federale overheid, inclusief sociale zekerheid. Daarom heeft de regering vrijdag op voorstel van De Bleeker spending reviews opgenomen in de omzendbrief die naar aanleiding van de begrotingsopmaak vertrekt naar alle departementen, instellingen en openbare instellingen van sociale zekerheid, alsook de Inspectie van Financiën en de regeringscommissarissen. In die omzendbrief roept De Bleeker de diensten en instellingen op om voorstellen voor spending reviews te doen. Ook de Inspectie van Financiën zal telkens een voorstel doen. Zo zal er naast het voorstel van de dienst of instelling zelf ook altijd een voorstel van de Inspectie van Financiën liggen.

De koppels van ingediende voorstellen zullen vervolgens geanalyseerd worden. Na de analyse zal de ministerraad beslissen welke spending review wordt meegenomen in de begrotingsopmaak 2022.

Staatssecretaris De Bleeker: “Begroten moet over meer gaan dan hoeveel geld naar welke dienst of doelstelling gaat. Net zoals in een bedrijf of een huishouden, moeten we bekijken of een uitgave nuttig is en of ze effectief het beoogde doel bereikt. En: Bereiken we ons doel op de meest efficiënte manier? Om die reden zijn we een tijdje terug gestart met pilootprojecten voor spending reviews. De budgettaire uitdaging voor de komende jaren is gigantisch. Daarom trek ik de spending reviews open naar de hele federale overheid. Ik roep elk departement en elke instelling op om met voorstellen te komen die onze overheid efficiënter, zuiniger en sterker kunnen maken.”  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder