Sla navigatie over

De Caluwé en Verhelst reageren tevreden op plannen van Assuralia om ‘recht om vergeten te worden’ uit te breiden naar verzekering gewaarborgd inkomen

Deze ochtend kondigde Assuralia aan dat zij het ‘recht om vergeten te worden’ voor ex-kankerpatiënten zullen uitbreiden naar de verzekering gewaardborgd inkomen. “Dat is exact het doel van ons wetsvoorstel. Het is dan ook goed dat de verzekeringssector hier autoregulerend tewerk gaat”, stellen Robby De Caluwé en Kathleen Verhelst (Open Vld), die hierover reeds een voorstel klaar hadden in de Kamer.  

Op deze manier zal het voor mensen die genezen zijn van kanker, mogelijk zijn om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Er moet een termijn van tien jaar verstreken zijn sinds het succesvol beëindigen van de behandeling, dat meldt Assuralia. “In de praktijk zijn het meestal zelfstandigen die dergelijke verzekering afsluiten. Momenteel ondervinden die mensen hier moeilijkheden mee. Dat Assuralia dat recht van ex-kankerpatiënten om vergeten te worden, uitbreidt tot de verzekering gewaarborgd inkomen, is een goede zaak. Daarnaast pleiten wij voor een uitbreiding van het referentierooster: op die manier kunnen ook mensen die een chronische ziekte hebben die onder controle is (bv. diabetes), hier ook onder vallen”, stellen Kamerleden De Caluwé en Verhelst. Staatssecretaris De Bleeker (Open Vld) liet eerder al weten hiermee bezig te zijn.

Het “recht om vergeten te worden” betreffende de verzekeringen voor bepaalde persoonsverzekeringen, bijvoorbeeld schuldsaldoverzekeringen, was al ingevoerd voor bijvoorbeeld mensen die genezen waren van kanker. Deze wetgeving is gebaseerd op de Franse wetgeving, gekend onder de naam “Convention AREAS”. Dit ‘recht om vergeten te worden’ houdt in dat men als kandidaat-verzekerde bij de onderschrijving van een verzekering wel zijn medische voorgeschiedenis moet meedelen, maar dat deze niet in acht mogen genomen worden door de verzekeringsonderneming voor het bepalen van de huidige gezondheidstoestand.

Wie leidt aan een chronische ziekte, maar perfect in staat is om te ondernemen, krijgt nu bij de aanvraag van een dergelijke verzekering vaak te horen dat deze ofwel geweigerd wordt, ofwel enkel mogelijk is mits het betalen van een hoge bijpremie. Mometeel zal deze regeling ook nog niet gelden voor deze doelgroep. “Wij hopen dan ook dat de regering de refentielijst verder aanpast, zodat ook mensen met een ziekte die onder controle is, een verzekering gewaarborgd inkomen kunnen afsluiten. Maar de zelfregulering van Assuralia is hier alvast een stap in de goede richting”, besluit De Caluwé.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder