Sla navigatie over

De Clercq breekt lans voor verdere uitbouw groene golf

De Clercq: “Van alle westerlingen staat de Vlaming het meest in de file. Efficiëntiewinsten kunnen worden geboekt door een slimmere mobiliteit aan de hand van het op elkaar afstemmen van verkeerslichten. Jammer genoeg staan we hiermee nog niet heel erg ver in Vlaanderen. Vorige legislatuur werd wel een Groene Golf Team opgericht dat ernaar streeft zoveel mogelijk verkeerslichten in Vlaanderen op elkaar af te stemmen om tot een betere doorstroming te komen, een goede zaak. Maar het huidige team zou slechts uit vier personen bestaan. Ik stel dan ook voor om dit team uit te breiden om zo het fileleed te verminderen. Zo is er bijvoorbeeld in Nederland een veel groter team dat erg goed werk blijkt te leveren.”

Groen Golf Team versterken

Bevoegd minister Ben Weyts antwoordde voluit te willen gaan voor meer groene golven en toonde zich erg ambitieus betreffende het uitrollen van een slimmere mobiliteit tijdens deze legislatuur. Hij had ook geen moeite om de Vlaamse achterstand vandaag ten opzichte van Nederland toe te geven. “Het is ontegensprekelijk een goede zaak dat de minister de huidige situatie erkent en de toepassing van de groene golf sterk wil uitbreiden tijdens de komende jaren. Ik kijk dan ook met aandacht uit naar zijn initiatieven ter zake en hoop die ambitie terug te vinden in zijn beleidsbrief”, aldus De Clercq.

Ook wegeninfratsructuur zelf aanpakken

Toch waarschuwt de Oost-Vlaamse liberaal dat niet alle heil moet worden verwacht uit deze hoek: “Hoewel we met meer groene golftoepassingen ontegensprekelijk efficiëntiewinsten zullen boeken, moeten we ook kijken naar de doorstromingscapaciteiten van bepaalde flessenhalzen. Zo moet op vele plaatsen de kruising van invalswegen met belangrijke stedelijke ringwegen hertekend worden, zodat het verkeer er vlotter voorbij kan. Zonder die aanpassingen op de meest cruciale punten, zal een betere afstemming van verkeerslichten te weinig impact hebben”, besluit De Clercq.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder