Sla navigatie over

De Clercq over brugpensioenen Delhaize: “Menselijk kapitaal op arbeidsmarkt houden”

De Clercq: “De intentie van Delhaize om 1.300 oudere werknemers naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – het vroegere brugpensioen – te sturen roept ernstige vragen op. In tijden waarin de overheden in ons land alles eraan doen om mensen langer aan de slag te houden, staat dit immers in groot contrast met al die inspanningen. Veel meer dan puur financieel is dit immers ook een ethisch-maatschappelijk discussie. Er is niets sociaal aan zoveel menselijk kapitaal overboord te gooien. Willen we echt tegen al die 55+’ers zeggen; ‘u telt niet meer mee, we rekenen vanaf nu niet meer op u’? Dat is niet verantwoord. Elke 55+’er kan nog een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Inzetten op langere loopbanen en werkbaar werk is het pad dat we moeten bewandelen.”

Minister Muyters wou zich niet uitspreken over het specifieke dossier Delhaize en de rol van de federale minister van Werk, Kris Peeters. Hij verdedigde wel de intentie van het federale regeerakkoord om het brugpensioen verder te laten uitdoven. Daarnaast wil hij zelf sterk inzetten op een rsz-korting voor 55+’ers, het creëren van mogelijkheden inzake de werkbaarheid van de loopbaan en de shift naar het begeleiden van nieuwe werkzoekenden tot 65 jaar.

Bal in kamp van Kris Peeters

De Clercq kon de intenties van dat beleid onderschrijven, maar moedigde Muyters ook aan om zijn federale collega Peeters op te roepen niet al te gemakkelijk in te stemmen met het plaatsen van zoveel mensen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. “Op die manier zou Peeters een streep trekken door het activeringsbeleid van Muyters. Het valt dan ook te verhopen dat Peeters handelt in filosofie van het nieuwe regeerakkoord”, aldus De Clercq.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder