Sla navigatie over

De Clercq pleit voor Vlaamse ondersteuning federaal Start-Up Plan

Vlaams Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq pleitte vandaag in het Vlaams Parlement voor de ondersteuning op Vlaams niveau van het Start-Up Plan van federaal minister Alexander De Croo. Dat plan voorziet in een tax shelter voor investeringen in start-ups, incentives voor crowdfunding, lagere loonkosten en stimuli voor digitale investeringen en e-commerce. Vlaams economieminister Muyters juichte de federale maatregelen toe gaf aan dat hij in zijn beleid aansluiting wil zoeken met het plan.

De Clercq: “Als we zien welke mogelijkheden het federale plan biedt, dan denk ik dat het zaak is om de geplande maatregelen in Vlaanderen kracht bij te zetten. We moeten de ondernemers zoveel als mogelijk naar deze maatregelen toe leiden en daarom duidelijk over het plan communiceren via de verschillende kanalen binnen de Vlaamse overheid zoals bijvoorbeeld het Agentschap Ondernemen. Het is ook erg belangrijk om de beide niveaus met mekaar in dialoog te laten gaan om zo tot een gestroomlijnd beleid te komen dat start-ups ten volle ondersteunt.”

Vlaams en federaal beleid stroomlijnen

Minister Muyters antwoordde instemmend op de suggesties van De Clercq en wees erop dat het federale plan dicht bij de Vlaamse ambities inzake ondernemerschap zit. Hij was het er dan ook mee eens om het Vlaamse beleid aansluiting te laten vinden bij de voorgestelde maatregelen en plande om op korte termijn daarover samen te willen zitten met zijn federale collega.

“Deze intenties zijn een goede zaak. Ik kijk ernaar uit dat in een geest van samenwerking ervoor zal worden gezorgd dat het Vlaamse economisch beleid een versterking van de federale inspanningen beoogt. Die dynamiek kan heel wat teweeg brengen in de wereld van jonge, innovatieve ondernemingen. Dat is zonder meer positief en van groot belang voor onze ondernemers”, besluit De Clercq.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder