Sla navigatie over

De Clercq roept op tot ambitie inzake de zelfrijdende wagen

Zelfrijdende auto’s zouden heel wat mobiliteitsproblemen in Vlaanderen oplossen. “Daarom mag Vlaanderen de boot niet missen, maar moet het integendeel voorop lopen in de ontwikkeling van deze nieuwe technologie,” zegt de Clercq. Hij roept Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op om samen met zijn federale evenknie Jacqueline Galant dringend stappen vooruit te zetten. “Het is tijd dat België en Vlaanderen meer doen dan lippendienst bewijzen aan de zelfrijdende wagen,” aldus De Clercq. 

Niet achterblijven

“Nederland gaf vorige week een sterk signaal. Wij mogen echter niet achterblijven. We hebben in Vlaanderen de nodige know how inzake innovatie in huis. Vlaanderen is bovendien omwille van het drukke verkeer en de talloze op- en afritten de ideale testomgeving voor proefritprojecten op te starten. Als de zelfrijdende wagen hier kan rijden, kan het overal”, weet De Clercq.

In het Vlaams Parlement heeft er zich op initiatief van De Clercq en Peter Van Rompuy (CD&V) overigens een meerderheid gevormd rond een resolutie die actie vraagt in het dossier inzake regelgeving en inzake het ontplooien van proefprojecten in Vlaanderen.

De Clerlcq: “Dat er een politieke meerderheid hiervoor bestaat is een goede zaak, het is nu aan de ministers om hierin actie te ondernemen, opdat deze technologie zich bij ons verder kan ontplooien " Het federale regeerakkoord maakt overigens expliciet gewag van de ambitie om het juridisch kader voor te bereiden op technologische innovaties in het verkeer. "De basis is dus gelegd. Nu is het tijd voor actie te ondernemen en ambitie te tonen. Plus est en nous in Vlaanderen meneer de minister,” zo besloot De Clercq..

Proefproject op gesloten circuit gaat binnenkort van start

In zijn antwoord gaf de minister aan deze bekommernis te delen en kondigde hij aan dat er op korte termijn alvast een proefproject zal starten op een gesloten circuit.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder